Gå til hovedindhold
183

Dette jobopslag er udløbet

PI/SPS søger teamleder for pædagogiske uddannelser og rådgivningsuddannelserne

Vi har en spændende stilling som teamleder ved PI/SPS - Socialpædagogisk Seminarium i Ilulissat.
Seminariet har godt 300 studerende på 7 forskellige uddannelser: dagtilbudsmedhjælperuddannelse, socialhjælperuddannelse, socialassistentuddannelse, professionsrettet bacheloruddannelse til socialpædagog, Pædagogmedhjælperuddannelse, rådgivningsassistentuddannelse og uddannelsen til rådgiver i socialt arbejde. Dertil kommer diverse kompetencegivende kursusforløb for ansat personale indenfor det sociale og pædagogiske fagområde. Ved PI SPS har vi fokus på vores kerneopgave, som er uddannelse og kompetenceudvikling og studerende og kursister er i centrum for vores arbejde. Vi er i alt godt 45 ansatte.
Vi søger en teamleder for undervisergruppen, der primært er tilknyttet socialassistentuddannelsen, videregående pædagogiske uddannelser og rådgivningsuddannelserne. Der er i alt 12 undervisere fast tilknyttet det team foruden teamlederen. Som teamleder bliver du en del af teamledelsen ved PI SPS med mulighed for ledelses- og tværfaglig sparring mellem de forskellige afdelinger og strategisk ledelse.

Teamlederen har bl.a. ansvar for

 • faglighed på uddannelserne og de pædagogiske elementer i studieordningerne
 • undervisnings- praktikforløb, prøver og eksamener jf. gældende studieordninger
 • koordinering af undervisningsplaner
 • økonomi indenfor budgetterede rammer
 • personaleforhold, som f.eks. trivsel, indstillinger til ansættelse og kompetenceudvikling af undervisere i teamet

Teamlederen indgår i et samarbejde med

 • underviserne i teamet omkring tilrettelæggelse af undervisning og udviklingstiltag
 • teamlederen for erhvervsuddannelserne omkring generelle studie- og underviserforhold samt progression og sammenhæng mellem de forskellige uddannelser
 • teamlederne i de øvrige afdelinger ang. uddannelsesfaciliteter og praktiske forhold vedr. uddannelsesmiljøet lokalt i Ilulissat
 •  strategisk ledelse i forhold til bl.a. kvalitetssikring af uddannelserne og diverse udviklingsarbejde

Følgende faglig og personlige kompetencer vægtes højt

 • du har en relevant pædagogisk uddannelse på minimum master- eller kandidatniveau
 • du har ledelseserfaring og gerne indenfor teamledelse
 • du er tillidsfuld, ansvarlig og har en anerkendende tilgang
 • du kan lide at have mange bolde i luften og dygtig til at bevare ro og overblik i travle perioder.
 • du har gode administrative- og IT-egenskaber

Vi søger en fleksibel og udviklingsorienteret teamleder, som udover at brænde for videreudvikling er en god og samarbejdsvillig kollega, der møder sine omgivelser med et smil. 

Stillingen ønskes besat pr. 1. oktober 2022 eller snarest efter aftale.
Der er ansøgningsfrist d. 14. september 2022 08:00 (vestgrønlandsk tid).

Kontakt
Yderligere oplysninger kan fås på tlf. +299 38 35 50 til Rektor Nuka Kleemann eller hos Souschef Marianne Nissen, eller pr. mail til allaffik@pi.sps.gl
Læs mere om seminariet på www.pi.sps.gl

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning