Gå til hovedindhold
106

Dette jobopslag er udløbet

PI/SPS søger pedel

Socialpædagogisk Seminarium søger en pedel hurtigst muligt.

Opgaverne er:
At deltage i seminariets almindelige service- og pedelarbejde - herunder også i de tilknyttede kollegier, åbning og låsning af seminariet, snerydning samt kørsel af elever ved ankomst m.v.

Vi stiller ikke krav om bestemt uddannelsesbaggrund, men håndværksmæssig indsigt vil være en fordel.

Vi forestiller os, at du er i besiddelse af nogen pædagogisk erfaring, og at du har lyst til at samarbejde med og omgås unge under uddannelse.

Du skal regne med skiftende arbejdstider
Du skal have kørekort.

Nærmere oplysning om stillingen kan fås hos kollegieinspektør Niels Davidsen
tlf. 38 35 50, e-mail: allaffik@pi.sps.gl.

Skriftlig ansøgning skal være os i hænde senest: 30. oktober 2020 kl. 8:00

Perorsaanermik Ilinniarfik/
Socialpædagogisk Seminarium
Postboks 519, - 3952 Ilulissat.
E-mail: allaffik@pi.sps.gl

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning