Gå til hovedindhold
110

Dette jobopslag er udløbet

Pinngortitaleriffik søger en Controller/bådfører

Pinngortitaleriffik ønsker at styrke controllerfunktionen og søger derfor en erfaren Controller, der om sommeren også kan indgå som afløser for bådfører i instituttets rederifunktion. Der er tale om en selvstændig stilling med varierende arbejdsopgaver, hvor man bliver udfordret både fagligt og personligt.
Vi er engagerede medarbejdere i Pinngortitaleriffiks administrationsafdeling. Vi har et meget tæt samarbejde med de øvrige afdelinger og kontorerne imellem, og vi søger derfor de rette kollegaer, som kan indgå i vores organisation med faglig dygtighed, evne til at samarbejde på tværs af faglige skel og et godt humør.

Det administrative teams hovedansvarsområder:

 • Omkostningsanalyser og kontrol af forretningsgange.
 • Kontrol af den daglige drift i Pinngortitaleriffik.
 • Budget og regnskab
 • Løbende fakturagodkendelse og bogføring
 • Forskellige faktureringer
 • Sekretariatsfunktioner (journal, arkiv, telefon, fælles postkasse, tjenesterejser mv.)
 • Forvaltning af kontantkasse
 • Løbende udvikling og vedligeholdelse af effektive administrative procedurer
 • Hoteldrift til Instituttets gæsteindkvartering

Du vil dels skulle have overblik over og koordinere løsningen af kontorets samlede administrative opgaver, dels have egne konkrete ansvarsområder.
Der vil i forbindelse med din tiltrædelse kunne ske ændring af den nuværende opgavefordeling, så både dine og de øvrige medarbejderes kompetencer bliver brugt bedst muligt.
Opgaverne løses i samspil med øvrige.
Som bådfører vil du have ansvaret for at gennemføre sikker sejlads for mennesker og materiel, samt sikre at fartøjet er i forsvarlig stand. 

Ønskede kvalifikationer:

 • Du har en relevant uddannelse som merkonom, akademiuddannelse eller lign., men det er intet krav, blot du er kompetent.
 • Omfattende erfaring med offentlig administration, herunder økonomi og personale.
 • Systematik, overblik, ordenssans og ansvarsbevidsthed
 • God til samarbejde og kommunikation – internt og ekstern.
 • Kendskab til it-systemer (Microsoft Office, bookingsystem Picasso og Prisme, IRIS)
 • Serviceorienteret
 • Evne til at arbejde fleksibelt i en omskiftelig hverdag
 • Høj arbejdskapacitet
 • Meget gerne to-sproget (grønlandsk og dansk) og gerne engelsk.
 • Humoristisk og uhøjtidelig væremåde.
 • Erhvervsduelighedsbevis med erfaring med sejlads


Vi tilbyder:

 • Engagerede kolleger
 • Mulighed for selvstændige opgaver og ansvar
 • Mulighed for at præge stillingens indhold

Stillingen ønskes besat snarest muligt eller efter aftale.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning