Gå til hovedindhold
128

Dette jobopslag er udløbet

Personalekonsulent søges til Personale og Jura

Har du lyst til at være en del af et team, hvor vi arbejder for en høj personaleadministrativ kvalitet til Grønlands Selvstyre?

 

Grønlands Selvstyres Centraladministration er en spændende og mangfoldig arbejdsplads, som består af en række departementer og underliggende styrelser med hvert sit fagområde.

 

Personale og Jura er placeret i Økonomi- og Personalestyrelsen, som hører under Departementet for Finanser og Skatter i Grønlands Selvstyre. Vi arbejder med behandling af personalesager for hele Grønlands Selvstyre og de underliggende enheder. Derudover rådgiver og vejleder vi lederne om overenskomster og aftaler samt udarbejder kontrakter og skrivelser til Grønlands Selvstyres ansatte.

 

Du vil komme til arbejde med dine 11 kollegaer i Nuuk, der består af personalekonsulenter og personalejurister, som alle referer til chef for Personale og Jura. Nogle af vores daglige arbejdsredskaber er sagsbehandlings- og journaliseringssystemet F2, Mit Perspektiv og Microsoft Office-pakken.

 

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. komme til at bestå af:

 • Personalesagsbehandling i forhold til ansættelse herunder særligt udarbejdelse af ansættelseskontrakter og diverse skrivelser
 • Sagsbehandling af tjenestemandspensioner
 • Rådgivning og fortolkning indenfor tjenestemandslovgivninger og øvrige regler indenfor det ansættelsesretlige område
 • Forhandling og tildeling af tillæg

Herudover vil du kunne komme til at arbejde med udarbejdelse af vejledninger, blanketter og offentliggørelse af materiale samt indgå i arbejdsopgaver på tværs af Grønlands Selvstyre.

 

Vi søger en kollega som har:

 • en uddannelse som bachelor, professionsbachelor eller er kontoruddannet
 • gode skriftlige og mundtlige kommunikationsevner på både grønlandsk og dansk
 • erfaring fra lignende stillinger

Kan du genkende dig selv som:

 • serviceminded, imødekommende og overordnet set positiv
 • struktureret, selvstændigt arbejdende og formår at overholde deadlines, selv i pressede perioder
 • god til at samarbejde, sparre og dele viden med dine kollegaer

Vi kan som arbejdsplads tilbyde dig et arbejdsmiljø med engagerede kollegaer og korte kommunikationsveje, et fagligt sparringsfællesskab og tæt dialog med den lokale topledelse samt personlige og faglige udviklingsmuligheder.

 

Løn- og ansættelsesforhold
Arbejdstiden er 40 timer ugentligt.

 

Løn- og ansættelsesvilkår, sker i henhold til de på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomster mellem Grønlands Selvstyre og de pågældende forhandlingsberettigede organisationer.

 

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.  Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

 

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

 

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chef for Personale og Jura Kristine Ansted Schmidt, kran@nanoq.gl eller +299 34 58 50.

 

Ansøgningsfrist den 26. marts 2018.

 

Tiltrædelse den 1. maj 2018 eller efter nærmere aftale.

 

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 13.

 

Om Økonomi- og Personalestyrelsen
Økonomi- og Personalestyrelsen, i det daglige kaldet ASA, er en fælles serviceenhed for Grønlands Selvstyre. ASA er bl.a. ansvarlig for Selvstyrets regnskab, strategisk indkøb, overenskomst-, løn- og personaleforhold, HR-udvikling, tolkefunktion samt bygningsdrift og -vedligeholdelse.

 

ASAs grundlag er at “ASA er en troværdig og synlig offentlig myndighed. ASA arbejder aktivt for udvikling af samarbejdet med enheder, virksomheder og borgere.” Det betyder at ASA har klare mål for alle kerneopgaver, at ASA prioriterer kompetenceudvikling samt at ASA effektiviserer den offentlige sektor.

 

ASAs 3 værdier er:

 • Ansvar - Vi tager ansvar for vores handlinger, vores opgaver og kunder
 • Samarbejde - Vi samarbejder positivt med vores kollegaer og kunder
 • Omsorg - Vi er hjælpsomme og passer på hinanden

Søg stillingen online