Gå til hovedindhold
137

Dette jobopslag er udløbet

Personalechef

Har du et bredt og indgående kendskab til personaleområdet? – så kan du blive Grønlands Selvstyres næste personalechef. 

Personalechefen er den daglige leder af Grønlands Selvstyres Personaleafdeling, der organisatorisk er placeret i Økonomi- og Personalestyrelsen under Departementet for Finanser og Skatter. Der er ca. 120 ansatte i Økonomi- og Personalestyrelsen fordelt på to stabsfunktioner og fire afdelinger: Forhandlingsafdelingen, DCR, Serviceafdelingen og Personaleafdelingen samt Intern Revision og Ledelsessekretariatet. 

De ca. 34 medarbejdere i Personaleafdelingen er fordelt på tre kontorer, Lønservice, Kontoret for Personale og Jura samt Kontoret for Kompetence og Organisationsudvikling. Personalechefen referer til styrelseschefen og har den direkte ledelse af afdelingens 3 kontorchefer.

Personaleafdelingen løser følgende centrale opgaver for hele Grønlands Selvstyre:

 • Personaleadministration, herunder konkret sagsbehandling, fortolkning af overenskomster i relation til konkrete personalesager
 • Forhandling i konkrete personalesager
 • Arbejdsretlige spørgsmål, der er en del af den individuelle arbejdsret
 • Rådgivning og vejledning af ledere om løn- og ansættelsesvilkår og personalejuridiske spørgsmål i Grønlands Selvstyre
 • Lønsystemer og -udbetaling samt indbetaling af skat
 • Kompetenceudvikling, herunder fællesoffentlig kompetenceudvikling
 • HR-Partnerskabsfunktion for Centraladministrationens ca. 650 ansatte 
 • Fortolkning af lovgivning og regler på arbejdsmiljøområdet
 • Rekrutteringsbistand til ledere i Grønlands Selvstyres Centraladministration
 • Personalepolitikker, trivsel og arbejdsmiljø

 
Det er vigtigt, at Personaleafdelingen leverer produkter af høj kvalitet til gavn for det offentlige Grønland og samfundet. Samtidig skal det give mening og være fagligt udfordrende at gå på arbejde. Dette afspejler arbejdsmiljøet i afdelingen, hvor der hersker en uformel tone, og hvor værdier som humor, gensidig respekt, trivsel, samarbejde og faglighed sættes højt.

Personalechefen skal i den nærmeste fremtid stå i spidsen for at:

 • Optimere interne arbejdsgange og sikre effektiv løsning af afdelingens kerneopgaver
 • Forbedre tilgængeligheden af information om personaleforhold for den øvrige organisation
 • Understøtte et konstruktivt samarbejde og øge tilfredsheden hos interne og eksterne kunder
 • Sikre målrettet fællesoffentlig kompetenceudvikling
 • Igangsætte indsatser ud fra allerede udarbejdet handleplan i forhold til fastholdelse og rekruttering, der understøtter Grønlands Selvstyres strategi
 • Gennemføre igangsatte projekter

Vi søger følgende kvalifikationer hos den kommende Personalechef:
Faglige kvalifikationer:

 • Du har en relevant videregående uddannelse
 • Du har ledelseserfaring
 • Du har forståelse for fortolkning af lovgivninger
 • Du har erfaring med procesoptimering
 • Du har erfaring med offentlig økonomistyring og bogholderi – gerne indenfor lønområdet
 • Du har erfaring eller viden indenfor ét eller flere af personaleafdelingens arbejdsområder – individuel arbejdsret, personaleadministration og HR-udvikling
 • Du har erfaring fra arbejde i en politisk ledet organisation og forståelse for politiske processer
 • Du har gode skriftlige og mundtlige kommunikations- og formuleringsevner, gerne på både grønlandsk og dansk

 
Personlige kvalifikationer:

 • Du er positiv, engageret, serviceorienteret og er tilstrækkelig dynamisk til at nå resultater i kraft af en logisk og systematisk arbejdsform
 • Du kan lide at arbejde med mennesker, som besidder forskelligartet og højt fagligt niveau
 • Du er god til at motivere og udvikle en kultur af gensidig tillid både indenfor og udenfor afdelingen
 • Du kan agere i til tider vanskelige situationer og evner at håndtere dem på en hensigtsmæssig måde
 • Du formår at fastholde en sikker optræden, når udfordrende situationer skal håndteres
 • Du har forståelse for nødvendigheden af grundlæggende stabile arbejdsprocesser, samtidig med at du formår at skabe fornyelse med henblik på effektivisering
 • Du lægger vægt på gennemtænkte praktiske løsninger på givne udfordringer og evner, at realisere mål, budgetter og aftalte resultater

Om ASA
Økonomi- og Personalestyrelsen, i det daglige kaldet ASA, er en fælles serviceenhed for Grønlands Selvstyre. ASA har pt. ca. 110 medarbejdere. ASA er bl.a. ansvarlig for regnskabsaflæggelse, indkøbspolitik, overenskomstforhold, indkøbsstrategier, tolkefunktion og bygningsdrift.
 
ASA arbejder for at ”Frigive ressourcer til udvikling af Grønland”

ASAs 3 værdier er:

 • Ansvar - Vi tager ansvar for vores handlinger, vores opgaver og kunder
 • Samarbejde - Vi samarbejder positivt med vores kollegaer og kunder
 • Omsorg - Vi er hjælpsomme og passer på hinanden

 
Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Styrelseschef Lise Lennert Olsen på telefon +299 345853 eller på mailadressen: lilo@nanoq.gl
For yderligere oplysninger om Grønlands Selvstyre tjek www.naalakkersuisut.gl

Ansøgningsfristen er d. 6 september 2018

Løn- og ansættelsesvilkår:
Stillingen er for tiden klassificeret svarende til LR 38.

Lønnen i (LR 38) udgør med faste løndele: 1. april 2015 årligt ca. kr. 680.000.

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig 
Der anvises en personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Tiltrædelse den 1. september 2018 eller efter nærmere aftale. 
 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning