Gå til hovedindhold
111

Dette jobopslag er udløbet

Patientvejleder til sundhedsvæsenet

Vi søger en sundhedsfaglig kollega med kendskab til det Grønlandske Sundhedsvæsen, som ønsker at være med til at styrke kontakten til patienterne og de pårørende i Sundhedsvæsenet

Tiltrædelse meget gerne 1. november 2021 eller efter aftale.
Du har nu mulighed for et alsidig, udfordrende og spændende job på tværs af hele Sundhedsvæsenet.

Opgaven med patientvejledning er fysisk placeret på Dronning Ingrids Hospital, hvor du indgår i Stab for Ledelsessekretariatet og Kvalitet, hvor vi er organiseret i tre Teams. Stillingen er med placering i det team som arbejder med kvalitet og patientsikkerhed. Du får et tæt samarbejde med dine kollegaer i både afdelingen og eget team, og vi forventer specielt at du, i tillæg til den direkte patientvejlederfunktion, kommer til at bidrage til arbejdet med patientsikkerhed.
 
Om stillingen som patientvejleder
En primær opgave er mundtlig og skriftlig vejledning, rådgivning og information om sundhedsvæsenets tilbud og patientens rettigheder. Du vil få et tæt samarbejde med sundhedspersonalet i det samlede sundhedsvæsen, ligesom du vil indgå i et tværgående samarbejde på tværs af faggrupper, eksempelvis i forbindelse med fortolkning af lovgivning eller klagesagsbehandling.
 
Yderligere vil du bidrage med at integrere erfaringer fra patientkontakten og dialogen til et kvalitetsudviklende arbejde indenfor patientsikkerhed. I forlængelse heraf vil du som patientvejleder også få opgaver og ansvarsområder i det videre arbejde med patientinddragelse i Det Grønlandske Sundhedsvæsen.

I tillæg til ovenstående forventes du også at bidrage til klagesagsbehandling og opsamling herpå blandt andet gennem udarbejdelse af en samlet årsrapport.

Det betyder blandt andet at dine opgaver bliver:

 • Guide patienten til den korrekte kontakt med sundhedsvæsenet, herunder vejlede om muligheder og begrænsninger i sundhedsvæsenet.
 • Afklare misforståelser for patienter og pårørende, samt styrke den fremadrettede mulighed for dialog.
 • Bidrage til at udarbejde, opdatere og formidle informationsmateriale om ydelser i regi af Det Grønlandske Sundhedsvæsen.
 • Vejledning om patientransport- og rejser, samt regler for ledsagelse.
 • Informere, vejlede og rådgive vedr. patientrettigheder, herunder reglerne på klage- og erstatningsområdet.
 • Rådgivning af patienter uden folkeregisteradresse i Grønland, der søger behandling i Grønland samt grønlandske patienter, der ønsker behandling i udlandet.
 • Bidrage til arbejdet med indberetning og sagsbehandling af UTH for patienter og pårørende.
 • Understøtte arbejdet med udvikling, implementering og evaluering af patientinddragelse i Grønland.
 • Videreformidling af viden til andet sundhedspersonale.

Desuden vil du som medarbejder i Ledelsessekretariat og Kvalitet naturligt indgå i og skulle bidrage til den samlede opgaveløsning og ledelsesbetjening i tæt samarbejde med både dit team og de øvrige kollegaer i staben.

Vi glæder os til at ansætte dig og forventer, for at du kan indfri forventningerne at du;

 • Har en sundhedsfaglig baggrund med erfaring fra det Grønlandske Sundhedsvæsen.
 • Er dobbeltsproget grønlandsk / dansk, både i skrift og tale
 • Kan yde en høj service, og specielt være i stand til at lytte aktivt, samle op og skabe forståelse
 • Har indsigt i det Grønlandske Sundhedsvæsens opbygning samt geografiske, demografiske og kulturelle forhold, der influerer på patientforløb
 • Har lyst til at gøre en forskel og brænder for at sikre patienterne professionelle forløb
 • Kan både arbejde selvstændigt og indgå i teamrelationer
 • Interesserer dig for udvikling af patientinddragelse
 • Er omstillingsparat i en travl hverdag
 • Har flair for IT

Vi tilbyder til gengæld:

 • En stilling der til stadighed er under udvikling, hvor du kan være med til at præge udviklingen
 • En spændende og travl hverdag med mange berøringsflader
 • Selvstændigt arbejde med stor medindflydelse
 • Gode faglige og personlige udviklingsmuligheder
 • En arbejdsplads, hvor du bliver en del af et velfungerende team af engagerede kollegaer medarbejdere
   

Kontakt/Information:
Information om stillingen kan indhentes ved henvendelse til Else-Marie Brødsgaard, Stabschef Ledelsessekretariat og Kvalitet på tlf. +299 344700
 
Nyttige oplysninger i forbindelse med ansættelse i Grønlands Sundhedsvæsen kan findes i informationsmaterialet: Grundbog om at flytte til Grønland og arbejde i Det Grønlandske Sundhedsvæsen, på http://www.peqqik.gl/da/Ansaettelse.aspx

Ansøgningsfrist: 28. oktober 2021
 
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning