Gå til hovedindhold
137

Dette jobopslag er udløbet

Pantefoged Kontorfuldmægtig / Konsulent

Grønlands Selvstyre
Skattestyrelsen
Søger pantefoged/kontorfuldmægtig eller konsulent


Ved Skattestyrelsen er en stilling som pantefoged ledig til besættelse pr. 01. november 2020 eller efter nærmere aftale.
Stillingen er organisatorisk placeret ved inddrivelsesafdelingen med arbejdssted ved Skattestyrel-sens kontor i Ilulissat.

Arbejdsopgaver:
Primært med tvangsinddrivelse i forhold til borgere og selvstændige. Der forudsættes derfor evne til selvstændig sagsbehandling og gerne kendskab til den relevante lovgivning vedrørende inddrivelse, regnskabsforståelse samt gode formulerings- og forhandlingsevner i forhold til skyldnere.
Du skal herudover deltage i alle øvrige inddrivelsesopgaver samt tværgående opgaver i samarbej-de med andre afdelinger ved Skattestyrelsen.
Du skal kunne lide at betjene kunder. Du kan lide at lære nyt og er ikke bange for at kaste dig ud i nye opgaver. I forbindelse med ansættelsen vil du blive oplært inden for de ovenstående fagom-råder.
Inddrivelsesafdelingen varetager opkrævning af alle typer af offentlige krav.
Der er p.t. 25 medarbejdere ved inddrivelsesafdelingen, som har kontorer placeret i Nuuk, Qaqortoq, Maniitsoq, Sisimiut og Ilulissat, hvoraf 9 medarbejdere primært varetager erhvervs-restancer.
Du vil referere til kontorchefen ved inddrivelsesafdelingen.

Kvalifikationer:
Vi forestiller os, at du har en kontoruddannelse eller en lignende administrativ uddannelse, kombi-neret med relevant joberfaring, samt gode IT kundskaber og at du kan arbejde selvstændigt, enga-geret, stabilt og ansvarsbevidst.
Det vil være en fordel, at du er dobbeltsproget grønlandsk/dansk/engelsk.
Kendskab til den grønlandske kultur og det grønlandske samfund.
Kendskab til området og lovgivningen samt regnskabsforståelse.

Løn- og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til de på tiltrædelsestidspunktet gældende aftaler/overenskomster mellem Grønlands Selvstyre og de pågældende forhandlingsberettige organisationer.

Bolig:
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.
Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig.
Personaleboligen er knyttet til ansættelsesforholdet og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.
Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold m.v. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske vakant indkvartering, her-under også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilke der sker beskatning.

Henvendelse vedrørende stillingen:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontorchef Hans Lars Mathiessen, direkte tlf. +299 34 65 34 / mail: hama@nanoq.gl
Ansøgning med oplysning om uddannelse, tidligere beskæftigelse samt kopier af eksamensbeviser fremsendes til:
Grønlands Selvstyre
Skattestyrelsen
Postbox 1605, 3900 Nuuk

Eller via www.naalakkersuisut.gl
Sidste ansøgningsfrist:
Ansøgningen skal være Skattestyrelsen i hænde senest den 25.09.2020

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning