Gå til hovedindhold
109

Dette jobopslag er udløbet

Paarisa søger to engagerede projektledere til udvikling af tværfaglige indsatser, der fremmer børn og unges trivsel

Har du lyst til at udvikle og implementere projekter under programmet Meeqqat 0-18 år med fokus på børn og unges trivsel? Har du mod på at indgå i et nyetableret projektteam bestående af en programleder og to projektledere? Trives du i at navigere i udviklingsprocesser, og er du omstillingsparat? Så har vi jobbet til dig!  
 
Om programmet Meeqqat 0–18 år
Meeqqat 0–18 år er et tværsektorielt samarbejde mellem Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold, Uddannelsesstyrelsen og Sundhedsstyrelsen. Formålet med Meeqqat 0-18 er, at alle børn og unge får et godt liv i trivsel og udvikling. For at understøtte alle børn og unges trivsel, arbejdes der i programmet målrettet med koordinering af tværsektorielle samarbejder og etablering af tidlige indsatser, således at vigtig viden om barnet og den unge ikke går tabt. I programmet arbejdes der med fire projekter. Tre af projekterne fokuserer på at styrke sammenhængen i overgange i barnets liv; overgang fra hjem til daginstitution, overgang fra daginstitution til skole, og overgang fra bygdeskole til byskole. Det fjerde projekt - ”Alle børn skal ses en gang årligt” - har til formål at sikre, at alle børn tilses af en fagperson mindst en gang årligt, og at den samlede viden om barnet videregives og handles på af de rette aktører. De fire projekter udgør det samlede program og er i tæt dialog og samarbejde med hinanden. I programmet arbejdes der med at skabe positive og bæredygtige sociale forandringer, hvorfor projekterne udvikles med afsæt i en ressourceorienteret tilgang.   
 
Om stillingen
Du bliver en del af et programteam bestående af en programleder og to projektledere. Programmet og projekterne er i opstartsfasen, så du har mulighed for at sætte dit faglige præg på projekterne. Du vil få til opgave at udvikle indsatser under projekterne, hvorefter du er ansvarlig for at implementere projekterne i tæt samarbejde med kommunerne. Du skal derfor kunne arbejde i en vekselvirkning mellem selvstændige opgaver og tæt samarbejde med projektteamet og nøgleaktører i kommuner og styrelser.
 
Stillingerne er forankrede i den tværfaglige forebyggelsesenhed PAARISA, som bl.a. arbejder med udvikling af nye metoder og sundheds- og socialfaglige indsatser i et tæt samarbejde med kommunerne og andre myndigheder. En kerneopgave for afdelingen er udvikling af tværfaglige tiltag, der både henvender sig til myndighedspersoner og borgere.  

Dine primære opgaver vil bestå af følgende:

Projektledelse:

  • Faglig fyrtårn for projekterne
  • Udvikle og implementere indsatser under projekterne
  • Koordinere samarbejde mellem kommuner, styrelser m.fl.
  • Udarbejde notater og fremdriftsrapporter til programleder og styregruppe
  • Afholde og facilitere møder og workshops
  • Være ansvarlig for projekternes arbejdsgrupper

 
Dine kvalifikationer
Vi søger projektledere, der kan drive projekterne fremad. Det betyder, at du først og fremmest skal have kompetencer og/eller interesse for ledelse af projekter. Derudover er det en fordel, hvis du har viden og erfaring inden for dagtilbudsområdet, skoleområdet, sundhedsområdet og/eller socialområdet i Grønland, så du kan bringe dine erfaringer og viden i spil under udviklingen af projekterne. Det er centralt for stillingen, at du besidder stærke samarbejdsevner og er god til at skabe og opretholde relationer, også når arbejdstempoet er højt. Det er en fordel hvis du behersker både grønlandsk og dansk i skrift og tale.

Om Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold
Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold er en styrelse under Naalakkersuisut med følgende 5 afdelinger: Forebyggelsesafdelingen PAARISA, Økonomiafdelingen, Døgn- og visitationsafdelingen, Den Centrale Rådgivningsenhed og Sekretariatet. Afdelingerne arbejder tæt sammen med hinanden, og det er en arbejdsplads, som byder på masser af faglige udfordringer.
 
Ansættelsesvilkår
Stillingerne som projektleder er en tidsbegrænset stilling på to år med mulighed for forlængelse. Stillingerne er på 40 timer ugentligt og ønskes besat hurtigst muligt.
Stillingerne er organisatorisk placeret under Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold i Nuuk.

Der må forventes rejseaktivitet i perioder.
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingerne, kan du kontakte programleder for Meeqqat 0–18 år, Kathrine Krarup på +299 34 66 39 og kkra@nanoq.gl, eller afdelingschef Ditte Sølbeck på +299 34 60 37 og ditt@nanoq.gl
 
Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job
 
Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning