Gå til hovedindhold
167

Dette jobopslag er udløbet

Pædagoger

Angerlarsimaffik Uulineq søger ”åbent” personale, der har mod på at arbejde med beboer med Autisme diagnose.

Har du lyst til at deltage i skiftende samarbejdsteam, udviklende organisation, og har du mod på at være med til det?
Uulineq er en døgninstitution med tre afdelinger for henholdsvis børn, unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF). Vi mangler pædagogisk personale til skiftende vagter. Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til autisme og er tosproget.
Der er gode muligheder for, at man kan være med til at præge udviklingen i afdelingen, samt muligheder for personlig og faglig vækst.

Faglig baggrund og kompetencer hos ansøgere:

  • Pædagogisk uddannelse eller tilsvarende.
  • Lyst til at arbejde inden for det specialpædagogiske område
  • Kendskab til PC på bruger niveau
  • Formidlingskompetence og kommunikationsevner
  • Vægter psykisk og fysisk arbejdsmiljø højt
  • Kreativitet og evne til at se alternative løsninger
  • Gode mundtlige og skriftlige formuleringsevne
  • Overblik og omstillingsparathed
  • Evne til at samarbejde til flere sider


Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Forstander Lene Eriksen Lyberth tlf. +299 342610 / +299 529691 mail: uulineq@uulineq.com eller besøg vores hjemmeside www.uulineq.com (som desværre ikke er helt opdateret)

Tiltrædelse: pr. 1. April 2019 eller efter aftale
Ansøgningsfrist: 28. Marts 2019. Samtaler forventes afholdt i uge 13
Vi forbeholder os ret til løbende at vurdere ansøgningerne.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.