Gå til hovedindhold
70

Dette jobopslag er udløbet

Overassistent barselsvikar ved Kalaallisuuliornermik llinniarfik

Overassistent ved Kalaallisuuliornermik llinniarfik
Overassistenten har det daglige ansvar for Kalaallisuuliornermik llinniarfik interne administrative funktioner, herunder Iønrapportering og afregning, bogføring i Selvstyrets IRIS/XAL-system, opfølgning af afstemninger, kursusadministration, herunder time/sag, post og -journalsystem, billetbestillinger, rejseafregninger samt administration og sagsbehandling i forbindelse med skoleophold i Grønland.
Kalaallisuuliornermik llinniarfik søger en kontorassistent, som har overblik og gode samarbejdsevner. Kontorassistentens nærmeste overordnede er institutionslederen og fungerer som nærmeste leder for Kalaallisulliornermik lllinniarfik øvrige administrative personale.

Vi søger en kontorassistent der:

  • har en EVU/HK eller anden administrativ uddannelse
  • har erfaring fra lignende funktioner
  • har gode IT-kompetencer
  • er selvstændig, grundig og ansvarsbevidst
  • er serviceminded, struktureret og har gode samarbejdsevner
  • har gerne erfaring fra andre uddannelses- eller kursusinstitutioner
  • har gode sprogfærdigheder i grønlandsk, dansk og engelsk


Om os
Kalaallisuuliornermik llinniarfik er Grønlands eneste skole inden for nationaldragter. Kalaallisuuliornermik llinniarfik er en selvstændig institution under Departementet for Uddannelse, Kirke og Kultur. Kalaallisuuliornermik llinniarfik er fysisk placeret i Sisimiut og har 6 medarbejdere (leder, overassistent, 3 faglærere). Derudover har vi tilknyttet et antal timeansatte medhjælpere.

Yderligere information om stillingen kan fås ved henvendelse hos Kalaallisuuliornermik Ilinniarfiks leder.
Kirstine Berthelsen mail: kirstine@kalilin.gl eller kalilin@kalilin.gl. Tlf: 86 69 09.

Ansættelse:
01-05-2020.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning