Gå til hovedindhold
76

Dette jobopslag er udløbet

Nyoprettet psykologistilling ved GUX-Nuuk

På Qeqqani Ilinniarnertunngorniarfik/Midtgrønlands gymnasiale uddannelse i Nuuk er der pr. 1. oktober 2019, eller snarest derefter, en nyoprettet psykologstilling ledig.
 
Så kan du lide at arbejde med udvikling, med fokus på unge mennesker under uddannelse, og være med til at skabe gode rammer for deres udvikling og gennemførsel af uddannelsen, er denne stilling netop noget for dig.
 
Som et led i at forebygge frafald hos eleverne og dermed sikre en øget gennemførsel, fokuserer vi og styrker fokus på elev trivsel, faglig - samt personlig udvikling. Vi ønsker at have fokus på vores relations arbejde og støtte eleverne i, at skabe gode fællesskaber i et trygt miljø Derfor styrker vi nu vores indsats med en psykologstilling.
 
Du kommer til at indgå i teamet med vores 2 elevcoaches. De arbejder med elevernes faglighed, fravær og trivsel, som skal sikre at eleverne gennemfører deres gymnasieuddannelse.
 
Indsatsen er en bred indsats og vi har allerede styrket vores socialfaglige indsats på vores kollegier. Det hele ses som en samlet indsats med et øget fokus på området.
 
Dine opgaverne er i tæt samarbejde med skolens 2 elevcoaches, samt med vores socialfaglige medarbejdere på vores kollegier.
 
Dine opgaver bliver bl.a.:

 • Deltage i arbejdet med handleplaner sammen med elevcoaches, med fokus på at lave handleplaner for elever med for meget fravær, der har brug for støtte og fokus – og følge op på disse handleplaner med samtaler
 • Individuelle samtaler og behandling af elever med forskellige problemstillinger
 • Medudvikle koncept til at udføre gruppeprocesser i klasserne, der har særlige udfordringer eller er noget dysfunktionelle. Implementering og udførelse vil være sammen med elevcoach
 • Deltage i at hjælpe elever med særlige læse og skriveudfordringer, og sikre at de rigtige hjælpemidler bliver tilgængelige, i samarbejde med undervisere og uddannelsesleder for området
 • Særligt fokus på vores elever, der optages som S-GUX – elever med særlige behov, der optages gennem en specialenhed. Elever kan være med diagnoser såsom autisme, ADHD, eller andre lignende kontaktforstyrrelser

 
Vi forventer:

 • At du er uddannet cand. psych. eller cand. pæd. psych.
 • At du kan være autoriseret, eller er på vej til dette
 • At du er indstillet på tæt tværfagligt samarbejde med coaches, kollegieansatte, undervisere samt ledelsen
 • At du har en anerkendende tilgang til dine medmennesker, hvad enten der er tale om elever eller kolleger
 • At du kan skabe stærke relationer og tillidsforhold til unge mennesker
 • Det vil være en klar fordel at kunne tale grønlandsk, men det er ingen betingelse
 • At du kan se dig selv i stillingen i en længere periode, da området kræver en vis kontinuitet

 
Vi tilbyder:

 • Et skolemiljø, hvor dagligdagen med eleverne og andre ansatte er præget af relationsdannelse og forpligtelse
 • Mulighed for stor indflydelse på opgaveudviklingen i stillingen
 • En skole i fortsat udvikling og med fokus på elevernes trivsel, deres uddannelsesmiljø og deres faglige og personlige udvikling
 • Intern såvel som ekstern supervision
 • Gode muligheder for relevant efteruddannelse, herunder sikre en evt. autorisation indenfor 3-4 år

 
GUX Nuuk har i skoleåret 2019/20 ca. 475 elever fordelt på 21 klasser samt 50 lærere + administrativt/teknisk personale.
 
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at henvende dig til uddannelsesleder, cand. psych. Mette Sonniks på tlf.: +299 36 33 91, eller mail: mette.sonniks@attat.gl

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning