Gå til hovedindhold
97

Dette jobopslag er udløbet

Museumsinspektør i Grønlands nyere historie

Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu (herefter forkortet som NKA) søger en akademisk medarbejder som inspektør til ansættelse pr. 1. september 2019 eller snarest herefter efter nærmere aftale.

Inspektøren skal med særligt fokus på det 19. og 20. århundrede virke for at opfylde museets overordnede mission om at bevare, udforske og formidle Grønlands historie og udvikle forudsætninger for tilegnelse af viden for at videreudvikle inuits og grønlandsk historisk bevidsthed og kulturarv. Ud over at varetage daglig forefaldende museumsopgaver – f.eks. besvarelse af rutinemæssige forespørgsler, rundvisninger rettet imod den historiske periode, opsætning af særudstillinger – skal inspektøren være med til at definere og realisere initiativer på dette nye museale fokusområde.
Blandt temaer fra Grønlands nyere historie som museet ønsker undersøgt og formidlet er:

  • Grønlands modernisering (f.eks. nye traditioner og hverdagsliv, fiskeri og fiskeindustri, urbanisering og bykultur).
  • Grønlands politiske historie i det 20. århundrede
  • Videnskabelige, militære og industrielle aktiviteter i Grønland
  • Grønlands historie set i international sammenhæng.

Inspektøren skal selv være med til at tilrettelægge rammer og fokus i arbejdet med disse og lignende temaer, men museet ønsker overordnet en medarbejder der kan løfte området ved:

  • At arbejde og samarbejde med øvrige inspektører og museumsfolk med stærkt fokus på nye formidlingstiltag og – materialer, heriblandt digitale formidlingsformer, -teknikker og platforme i forhold til Grønlands nyere historie
  • At udføre forskning indenfor sit særområde, fortrinsvis baseret på museets og arkivets samlinger, men også ved at indgå aktivt i internationale forskningssamarbejder og -relationer. Til dette arbejde råder inspektøren over 2/7 af sin samlede arbejdstid, ekskl. rådighedstimerne
  • At udforme en strategi for indsamlingen af relevante genstande fra nyere tids historie til museets samlinger, samt disse genstandes kuratering og aktualisering.

Inspektøren indgår på lige fod med det øvrige videnskabelige personale i fastlæggelsen af principperne for institutionens arbejdsform/-grundlag og dens videnskabelige arbejdspro­grammer.

Inspektøren har pligt til at holde sig orienteret indenfor fagområdet og skal ved egen indsats, deltage i kurser og konferencer og holde kontakt til kolleger for kontinuerligt at udvikle sin faglighed.

Inspektøren skal søge at skabe og holde kontakt med andre museer og fagfæller i Grønland, Danmark og udlandet.

Inspektørens nærmeste overordnede er souschefen.

Inspektørstillingen, som ønskes besat med en kandidat/Ph.D, er en heltidsstilling med løn- og ansættelsesforhold i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og Dansk Magisterforening for akademisk ansatte i Grønland. Der anvises ikke bolig i tilknytning til ansættelsen.

Ansøgning med oplysning om uddannelse og tidligere relevant beskæftigelse bilagt kopi af eksamensbeviser m.v. skal vedhæftes.

Ansøgningsfristen er den 15. august 2019.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning