Gå til hovedindhold
114

Dette jobopslag er udløbet

Museumsinspektør

Museumsinspektør på det arkæologiske område til Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu

Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu (herefter forkortet som NKA) søger en akademisk kandidat/arkæolog med særlig interesse for eller kendskab til Grønlands paleo-inuits kulturer til ansættelse pr. 1. februar 2019 eller snarest herefter efter nærmere aftale.
Inspektøren skal være med til at definere egne konkrete forsknings- og formidlingstiltag, samt arbejdsopgaver indenfor dette fagområde og vil indgå i tæt samarbejde med museets øvrige arkæologer og øvrige fagområder. Herudover forventes det, at den nye arkæologiske inspektør vil skulle påtage sig opgaver som:

  • Deltagelse, afrapportering og formidling i forbindelse med diverse arkæologiske feltarbejder
  • Arbejdet med registrering, forskning og formidling af museets eksisterende og indkommende genstandssamlinger med særligt fokus på de ældste kulturperioder i samarbejde med museets samlingsinspektør
  • Forvaltningen af Grønlands paleo-inuits kulturarv, bl.a. sagsbehandling og som sparringspartner for museets særlige fredningsinspektør og feltkurser til oplæringen af site managers og parkrangers i Grønlands nye verdensarvsområder
  • Deltagelse i den daglige formidling af grønlands forhistorie til lokale og internationale interessenter
  • Varetagelse og opdatering af museets arkæologiske udstyrsmagasiner

NKA lægger vægt på at ansøger kan tale og skrive grønlandsk. Endvidere søges en kandidat med forudgående arkæologisk erfaring eller mod på at deltage i længevarende feltarbejder rundt omkring i Grønland. Ansøger skal have erfaring med arbejde med og registrering af museale genstandssamlinger. Endivdere søges en kandidat med kendskab til, eller mod på at lære, databaser (f.eks. Regon, cumulus, excel, access, SARA) og GIS-systemer (f.eks. ArcGIS, QGIS, MapInfo).
Stillingen ønskes besat med en person med relevant akademisk kandidateksamen. Ansøgeren skal have god kenskab til Grønlands historie. Ansøger skal have erfaring med arbejdsrutiner på et museum og dens samlinger.

Inspektørstillingen er en heltidsstilling med løn- og ansættelsesforhold i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og Dansk Magisterforening for akademisk ansatte i Grønland. Der anvises ikke bolig i tilknytning til ansættelsen.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Ansøgning med oplysning om uddannelse og tidligere relevant beskæftigelse bilagt kopi af eksamensbeviser m.v. fremsendes til Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu, att. direktør Daniel Thorleifsen, pr. e-mail: daniel@natmus.gl

Ansøgningen skal seneste være NKA i hænde senest den 15. januar 2019.