Gå til hovedindhold
107

Dette jobopslag er udløbet

Ministersekretær for Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug

Tiltrædelse snarest søges en person med vilje og lyst til at arbejde med politiske og organisatoriske opgaver i et spændende og meget afvekslende miljø.

Under Naalakkersuisoq-området for Fiskeri, Fangst og Landbrug er der mange spændende aktiviteter, som er centrale for samfundsudviklingen. Området nyder derfor stor opmærksomhed fra såvel befolkning som det politiske system herunder omverdenen.

Ministersekretærens ansvar og opgaver:
Ministersekretæren er organisatorisk placeret i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug og skal løse følgende opgaver:

  • Bistå Naalakkersuisoq med at svare på mundtlige og skriftlige henvendelser.
  • Varetage løsning af løbende praktiske opgaver.
  • Varetage kalenderen og tilrettelægge møder og rejser for Naalakkersuisoq samt andre opgaver i tilknytning til den umiddelbare betjening af Naalakkersuisut generelt.
  • Ad hoc opgaver som departementschefen i samarbejde med afdelingscheferne stiller.
  • Kan fungere som tolk og simultantolke under samtaler.
  • Kan foretage oversættelser til Grønlandsk.

Ministersekretæren ledsager ofte Naalakkersuisoq på rejser og må derfor påregne en del rejseaktivitet.

Kvalifikationer:
Der er med stillingen forbundet bred kontakt til mange mennesker. Det er derfor vigtigt, at ministersekretæren har veludviklede koordineringsevner og vilje til at strukturere, er udadvendt samt god til at kommunikere i såvel skrift som tale.

Det er en fordel, men ikke et krav, at ministersekretæren har erfaring med politik eller andet kendskab til politisk styret organisatorisk arbejde.

Medarbejderne i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug løser meget forskelligartede opgaver. Det er derfor et krav, at vedkommende er i stand til at overskue mange samtidige og ofte tidsmæssigt pressede opgaver herunder, at kunne koordinere opgaverne i samarbejde med departementets øvrige afdelinger.

Den uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, dog skal ministersekretæren have et indgående kendskab til Grønland og grønlandske samfundsforhold. Det er ønskeligt, at ministersekretæren behersker grønlandsk og dansk, i såvel skrift som tale. Det forventes, at engelsk beherskes som minimum på samtaleniveau.

Yderligere oplysninger:
Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, departementschef Jørgen Isak Olsen på tlf. +299 34 50 00.

Vedr. Naalakkersuisoq-området, se endvidere www.naalakkersuisut.gl.
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Arbejdstiden er 40 timer om ugen. Det indebærer, at der ud over den overenskomstmæssige løn kan ydes et ministersekretærtillæg 6.800 kr. og, at der er en rådighedsforpligtigelse på 60 timer pr. kvartal. Tillægget dækker bl.a. tolketillæg. For ansøgere der ikke er dækket af en overenskomst, vil ansættelse ske på individuel kontrakt.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning