Gå til hovedindhold
173

Dette jobopslag er udløbet

Ledig præstestilling i Grønland

Under Kalaallit Nunaanni Ilagiit er 1 præstestilling ledig til besættelse snarest muligt.

 

Stillingen er placeret i:
Palaseqarfik Upernavik, Provsteqarfik Avannaa.

 

Stillingen:
Ansøgerne skal opfylde kravene i  Inatsisartutlov nr. 9 af 19. maj 2010, med senere ændringer, kap. 7

 

Løn- og ansættelsesforhold samt bohaveflytning:
Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på tjenestemandslignende vilkår. Hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandsloven for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

 

Yderligere oplysninger kan indhentes ved henvendelse til bispekontoret, eventuelt de respektive provstikontorer. Telefonnumre og adresser kan findes på www.ilagiit.gl.

 

Ansøgninger skal være Grønlands Selvstyre, bispekontoret, box 90, 3900 Nuuk i hænde senest den 10. marts 2018.

 

Ansøgning bilagt relevante eksamenspapirer og dokumentation for gennemført pastoralseminarium sendes direkte til:

 

Grønlands Selvstyre
Bispekontoret
Postboks 90
3900 Nuuk

 

Email: biskop@ilagiit.gl

mærket: ”ledig præstestilling”

Søg stillingen online