Gå til hovedindhold
86

Dette jobopslag er udløbet

Leder til Grønlands Klimaforskningscenter

Leder søges til Grønlands Klimaforskningscenter
Grønlands Klimaforskningscenter (Greenland Climate Research Center, GCRC) er en interdisciplinær forskningsgruppe, der ved brug af både natur- og samfundsvidenskabelige tilgange fokuserer på havøkologi i Grønland, effekter af klimaændringer i det marine økosystem, og hvordan disse ændringer påvirker samfundet. Centret er forankret som en afdeling ved Grønlands Naturinstitut (GN)
 
GCRC´s hovedopgave er at generere forskningsresultater, der bidrager til en bedre forståelse af effekten af klimaforandringer på det marine økosystem og betydningen af ændringer i det økologiske grundlag for de levende ressourcer og det grønlandske samfund. GCRC leder programmerne for langtidsmonitering af havmiljøet og oceanografien langs Grønlands kyster. GCRC udvikler og udbyder forskningsbaserede uddannelsesforløb og bidrager med forskningsbaseret rådgivning til de grønlandske og danske myndigheder.
 
Arbejdsområde
Med reference til direktøren forestår centerlederen den daglige ledelse af afdelingen og det overordnede ansvar for afdelingens funktion. Centerlederen skal som vejleder og inspirator sikre udviklingen i afdelingen. Samtidig skal centerlederen tilse, at arbejdet i afdelingen udføres planmæssigt, følger fastlagte budgetter og lever op til en høj faglig standard. Centerlederen vil spille en vigtig rolle i videreførelsen af ​​GCRC´s strategi for at udvikle tværfaglige havforskningsprojekter og overvågningsprogrammer af høj kvalitet og med relevans for det grønlandske og internationale samfund. Vigtige opgaver inkluderer udvikling af nye forsknings- og ledelsesprojekter, herunder finansieringsansøgninger, hvor det er højt prioriteret, at projekterne supplerer og forbedrer eksisterende aktiviteter ved GN, anvender eksisterende logistiske platforme og udvider tidsserier.
 
GCRC er et vigtigt kontaktpunkt for udenlandske forskere med interesse for klimaforskningsprojekter i Grønland, og GCRC har omfattende forskningssamarbejde med universiteter og forskningsinstitutioner verden over. Centerlederen skal deltage i eksisterende internationalt samarbejde med andre forskningsinstitutioner og udvikle nye samarbejdsrelationer.
 
Kvalifikationer
Der søges en leder med en naturvidenskabelig baggrund, biolog el. lign. med Ph.d.-grad. Ansøger skal have et nøje kendskab til afdelingens arbejdsområder og tillige kunne dokumentere erfaring inden for ledelse, forskning og projektstyring. Der lægges endvidere vægt på international erfaring inden for forskning og et indgående kendskab til Grønlandske forhold. Ansøgeren skal selv indgå i forskningsprojekter. Ansøgers egne forskningsinteresser bør støtte og skabe bro mellem fysisk og biologisk oceanografi og de højere trofiske niveauer.

Krav til ansøgere

Ledelse:

 • Dokumenteret erfaring indenfor ledelse, administration og projektstyring
 • Evne til at tiltrække ekstern finansiering til forsknings- og overvågningsprojekter
 • Visioner for udvikling og styrkelse af GCRC
 • Evne til at styrke GCRC's interne og eksterne forskningssamarbejde
 • Indgående kendskab til grønlandske forhold
 • Gode indfølings- og samarbejdsevner, være udadvendt og kunne udvise engagement i den fortsatte styrkelse af afdelingen i Grønland
 • Flydende i dansk og engelsk og gerne have kendskab til grønlandsk


Forskning:

 • Internationalt anerkendt forskning med videnskabelige publikationer i peer-reviewed tidsskrifter
 • Erfaring med udvikling, ledelse og økonomistyring af store forskningsprojekter
 • Erfaring med tværfagligt forskningssamarbejde, der involverer lokal viden
 • Erfaring med avanceret teknologi til overvågning inden for forskning
 • Erfaring med forskningsprojekter omkring Grønland eller andre arktiske områder
 • Stort internationalt netværk
 • Erfaring med præsentation af videnskabelige resultater for forskellige målgrupper


Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen ønskes besat pr. 1. maj 2021. Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst med Grønlands Selvstyre og på niveau med stilling som afdelingschef ved GN. Stillingen ønskes besat på åremålsvilkår for 3 år med mulighed for forlængelse i op til 3 år.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Grønlands Selvstyre, bibeholdes ret til anvist personalebolig efter gældende regler. En personalebolig er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør
 
Ansøgningsfrist: 1. Marts 2021
 
Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Der modtages ikke ansøgninger via e-mail.
 
For yderligere oplysninger, kontakt direktør Klaus Nygaard +299 361200, nygaard@natur.gl.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning