Gå til hovedindhold
101

Dette jobopslag er udløbet

Laboratorie programkoordinator/forskningsassistent

Erfaren laboratorie programkoordinator/forskningsassistent søges til Grønlands Klimaforskningscenter ved Grønlands Naturinstitut
 
Grønlands Klimaforskningscenter er en afdeling ved Grønlands Naturinstitut. Centret er en forsknings-, rådgivnings- og uddannelsesafdeling, som forsker i effekterne af klimaforandringer på havets økosystem og miljø, samt det grønlandske samfund. Sådanne studier er komplekse og involverer en bred vifte af videnskabelige discipliner, heriblandt biologi, biokemi og mikrobiel økologi i studier af plankton, bunddyr, fisk og marine pattedyr.

Vi søger en erfaren laboratorie programkoordinator / forskningsassistent, som kan indgå i det dynamiske og udfordrende arbejde ved Grønlands Klimaforskningscenter. Arbejdsopgaverne er alsidige og ansøgeren vil indgå i tæt samarbejde med centrets øvrige teknikere og forskere. Vi søger en engageret og fleksibel person med gode samarbejds- og koordineringsevner, én med ”hands-on” tilgang til at løse praktiske udfordringer i dagligdagen og som har lyst til at arbejde i et internationalt forskningsmiljø. Vi lægger vægt på, at du er omhyggelig i dit arbejde, initiativrig, selvmotiverende, og både kan samarbejde og arbejde selvstændigt.
Der forventes nogen feltarbejde i stillingen, mest prøveindsamling fra større eller mindre skibe. Erfaring med sejlads og håndtering af mindre både er derfor en fordel.

Primære arbejdsopgaver:

  • Planlægning og udførelse af feltarbejde i forbindelse med marin monitering
  • Udføre analyser i samarbejde med afdelingens andre laboranter og forskere
  • Optimering og verificering af analysemetoder
  • Indkøring og kalibrering af nyt udstyr
  • Ansvar for håndtering og bortskaffelse af farligt affald
  • Registrere kemikalier og sikre, at sikkerheden i laboratoriet er i overensstemmelse med gældende regler
  • Deltage i den almindelige drift og vedligeholdelse af laboratoriefaciliteter og udstyr
  • Assistere gruppens forskere med det eksperimentelle arbejde og prøveindsamling.


Kvalifikationer
Der lægges vægt på, at ansøger har uddannelse i - og erfaring med - arbejde i laboratorier, er vant til at samarbejde i et team, men samtidig også trives med at arbejde selvstændigt og proaktivt. Der lægges specielt vægt på evner inden for organisering og strukturering i laboratorier, samt planlægning og udførelse af det praktiske daglige arbejde i laboratoriet. Vi søger en imødekommende og entusiastisk kollega, som har lyst til samarbejde på tværs af faggrupper.

Om rejseaktivitet
Rejseaktivitet i og uden for Grønland må forventes i mindre omfang i forbindelse med projekter, hvorfor det forventes, at man kan tilpasse sin hverdag til den rejseaktivitet, der måtte være.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidsputet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning