Gå til hovedindhold
113

Dette jobopslag er udløbet

Koordinator til idrætslinjen på GUX Nuuk

GUX Nuuk er Grønlands største gymnasium og har til det nye skoleår ca. 500 elever i 8 spor på de tre årgange, som undervises af ca. 50 lærere og ca. 15 PAM´ere. Vores elever har vidt forskellige faglige og sociale vilkår, men deler en fælles drøm at blive studenter.
Til skolen er tilknyttet flere kollegier, og rekrutteringsområdet strækker sig fra Tasiilaq i øst til Paamiut i sydvest, hvor langt de fleste elever dog kommer fra Nuuk. Vi arbejder på skolen med andetsprogspædagogik, kulturbaseret undervisning og omlagt skriftlighed, og sætter eleverne i centrum for skolens virke.

I 2015 etablerede GUX Nuuk sammen med Grønlands Idrætsforbund (GIF) og Elitesport Greenland (ESG) idrætslinjen, som er for unge elitesportsfolk, der samtidig med udøvelsen af deres sport, tager en studentereksamen. Idrætslinjen er den eneste af sin art i Grønland, og er 4-årig i sin opbygning.

For at styrke elevernes sportslige og faglige udvikling søger vi en fuldtidskoordinator for idrætslinjen med følgende opgaver:

 • At have et kendskab til elevernes faglige og sportslige mål. Koordinatoren skaber et kendskab til elevernes udfordringer samt overordnede trivsel gennem individuelle samtaler og på denne måde kender til elevernes personlige udfordringer såvel som sportslige og faglige.
 • Koordinere og sikre elevernes oversigt omkring, hvornår eleven er til samlinger, GM eller lignende turneringer.
 • At koordinere elevaktiviteter med skolen og koordinere fælles møder med ESG og GIF efter behov.
 • At indkalde til elevsamtaler til handleplaner omkring sportslige, trivselsmæssige og faglige mål.
 • At være med til at udarbejde/koordinere træning/undervisning evt. i samarbejde med skolen og ESG og GIF samt tilknyttede trænere med hensyn til planlægning af hele året, for eksempel løbetræning, svømning, tests, ernæring, skadesforebyggende træning, relevante oplægsholdere, træning, mentaltræning og styrketræning.
 • Hjælpe til med at planlægge teambuildingdage for studieretningen.
 • Overvære klubtræning alt efter behov.
 • Øvrige opgaver efter aftale med skolen, GIF og ESG.

 
Vi forventer:

 • At du er kandidat i idræt eller har uddannelse på tilsvarende niveau. Ansøgere med anden relevant erfaring fra lignende stillinger eller opgaver kan også komme i betragtning. 
 • At du er indstillet på at deltage aktivt i idrætslinjens udviklingsarbejde.
 • At du er indstillet på tæt samarbejde og åben dialog med skolens ansatte og de ansatte i GIF og ESG, hvor vi fokuserer på at handle konkret på de daglige udfordringer.
 • At du har en anerkendende tilgang til dine medmennesker, hvad enten der er tale om elever eller samarbejdspartnere.
 • At du er indstillet på, at du i dit arbejde med idrætseleverne skal være motiverende, aktiverende, varieret og medinddragende.


Yderligere oplysninger kan indhentes hos rektor Mikael Enggaard på telefon: 00299-547121.
Send din ansøgning vedlagt CV og eksamenspapirer igennem portalen senest onsdag den 5. august 2020 klokken 12.00.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning