Gå til hovedindhold
186

Dette jobopslag er udløbet

Kontorleder / Bispekontoret

Kontorleder / Bispekontoret
Trives du med at arbejde selvstændigt? Kan du lide at arbejde helhedsorienteret, og er du ihærdig for at nå et godt resultat? Er du god til at skabe dig et overblik og udpege udfordringer, der behøver at blive gjort noget ved? Så har vi stillingen til dig! Vi søger nemlig en kontorleder til Bispekontoret.

En stilling som kontorleder ved bispeembedet i Nuuk under Grønlands Selvstyre bliver ledig og ønskes besat 1. april 2023 eller efter nærmere aftale. Ansøgningsfristen er 15. februar 2023.

Bispeembedet varetager både kirkelige og administrative funktioner for Kalaallit Nunaanni Ilagiit (Kirken i Grønland). Bispeembedet er styrelsesmyndighed for folkekirken, 3 provstier, 17 præstegæld, ca. 250 medarbejdere og små 200 valgte menighedsrepræsentanter.
Biskoppen er øverste chef for enheden, og personalet består foruden denne af en stiftskontorchef, en uddannelsesansvarlig, en kontorfuldmægtig til forkontoret og den heri opslåede kontorleder.

Arbejdsopgaverne for kontorleder består bl.a. i:

 • Kirkelige bygningssager
 • Præsteboliger
 • Folkekirkens medarbejder- og valgdatabase
 • Sekretær for biskoppen
 • IRIS – 1. sagsbehandler
 • Udstedelse af bank indbetalinger af attester
 • Provstierne, herunder provstikontorernes personaleadministration
 • Ansvarlig sagsbehandler
 • Vedligeholde stiftets hjemmeside www.ilagiit.gl
 • Budgetopfølgning
 • Lettere oversættelsesopgaver
 • Praktik ifm. diverse tjenesterejser (bestilling af billetter m.v. til kursister)
 • Øvrigt administrativt arbejde
 • Min. 2 årlige tjenesterejser til provstierne
 • Stedfortræder for Stiftskontorchefen.


Stillingen ønskes besat af en person med kendskab til og interesse for kirkelige og menighedsrelaterede emner.

Ellers ser din profil således ud:

 • Vant med hurtige arbejdsmiljøer og travlhed
 • Du er selvstændig, effektiv og pligtopfyldende til fingerspidserne
 • Du er lærenem
 • Du har få sygedage fra tidligere arbejde
 • Du har en udpræget ordenssans
 • Du har gode teoretiske kundskaber! (kontoruddannet, TNI, NI 1 eller lignende)
 • Du er fuldt dobbeltsproget (grønlandsk/dansk) i både skrift og tale
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning