Gå til hovedindhold
171

Dette jobopslag er udløbet

Kontorfuldmægtig til Anlægsafdelingen

Anlægsafdelingen har en travl hverdag med et bredt opgavefelt, herunder det overordnede strategiarbejde og administration inden for bolig og ejendomme, hvortil vi søger en kontorfuldmægtig.  Der er tale om en stilling i en afdeling, der har flere ansvarsområder, der nyder offentlighedens samt politisk bevågenhed.

Bolig- og ejendomskontoret varetager forskellige roller, herunder Selvstyrets ejerrolle, både hvad angår køb og salg af ejendomme samt Selvstyrets boligmasse og udlejning heraf. Dertil varetager kontoret lovgivning inden for forskellige ordninger inden for boligfinansiering samt administration af de lån, Selvstyret har ydet. Kontoret forvalter og ajourfører dertil lovgivning og tilsyn på boligområdet. Yderligere administrerer kontoret Selvstyrets forsikringer, herunder udvikling af Selvstyrets risiko- og forsikringspolitik.

Opgaverne i afdelingen består således af en bred portefølje, og de løsninger, vi bidrager til, har betydning for samfundet og for realiseringen af mange af de udviklende tiltag og indsatser til landets samlede udvikling.

Som kontorfuldmægtig i Anlægsafdeling vil dine primære ansvarsområder være varetagelse af administration af køb og salg af Selvstyrets ejendomme, herunder sagsbehandling, arkivering og opdatering af databaser.

Du vil varetage den konkrete sagsbehandling forbundet med de enkelte sager og sørge for koordinering med Selvstyrets øvrige departementer og enheder, samt samarbejde med eksterne parter.

Du vil således administrere køb og/eller salg fra start til slut, på sagsbehandlerniveau. Dette inkluderer eksempelvis at:
 

 • Forestå indledende afklaring og indstilling af muligt salg
 • Forestå udarbejdelse af tilbud og sikre godkendelse af disse
 • Forestå udarbejdelse af nødvendig dokumentation i forbindelse med køb eller salg, i samarbejde med eksterne parter
 • Kontrol og opfølgning på områdets konkrete køb- og salg sager, herunder kontakter til køber, sælger og eksterne parter
 • Sikre retsmæssig arkivering af sagers akter og dokumentation
 • Opdatering af bygnings- og forsikringsdatabaser
 • Modtagelse og besvarelse af henvendelser fra borgere og offentlige myndigheder
 • Deltagelse i udvikling og implementering af tiltag til effektivisering af køb og salg området

Ad-Hoc opgaver
Tillige vil din funktion have en afløserrolle for sagsbehandling inden for boligfinansiering.
I Anlægsafdelingen vil du blive mødt med alsidige opgaver, hvor samarbejde og fleksibilitet på tværs af opgaver er en forudsætning, som vil spejle sig i din daglige dag.

Den rette kandidat
Den rette kandidat har en relevant uddannelse inden for handel og kontor eller tilsvarende. Erfaring med køb og salg, samt offentlig og/eller politisk administration er en fordel, men bestemt ikke et krav.

 • Du har kendskab til arkiveringssystemer f.eks. cBrain F2
 • Du har erfaring i Microsoft Office,
 • Du har flair for IT-systemer og databaser
 • Du kan bevare overblikket og holde mange bolde i luften på én gang,
 • Har gennemslagskraft og kan sætte dig ind i nye områder
 • Er loyal, positiv og initiativrig
 • Er god til at formidle, både skriftligt og mundtligt
 • Er i stand til at formidle svært tilgængeligt materiale på en let og overskuelig måde


Du har gode samarbejdsevner i det uformelle miljø, og er i stand til at lede og kommunikere på alle niveauer. Det er en fordel, at du er kvalitetsbevidst og kan anskue komplicerede problemstillinger på konstruktiv vis.

Det er et krav at du har indgående kendskab til det grønlandske sprog og samfund.

Vigtigst er det, at du har lysten til at gøre en forskel og bidrage positivt til vores arbejde med det offentlige byggeri. Du trives i en travl dagligdag, hvor du bevarer overblikket og sætter handling bag idéerne.

Vi tilbyder
Arbejdet i Anlægsafdelingen foregår i et spændende og fagligt udfordrende miljø med gode muligheder for udviklingsansvar og faglig videreudvikling.

• En arbejdsplads med fokus på innovation og nytænkning
• Et arbejde i et departement, der er tæt på den politiske beslutningsproces
• Et uformelt og åbent arbejdsmiljø med engagerede kolleger
• Spændende personlige og faglige udfordringer samt mulighed for efteruddannelse

Omgangstonen er uformel, og stemningen er præget af godt humør i en hektisk dagligdag, men også med respekt for, at arbejdsliv og familieliv skal hænge sammen.

Dato for tiltrædelse
Tiltrædelsesdato snarest eller efter aftale.

Yderligere oplysning
Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte kontorchef Steve Sandgren via e-mail stsa@nanoq.gl
 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning