Gå til hovedindhold
95

Dette jobopslag er udløbet

Kontorchef til Personaleservice

Har du lyst til at stå i spidsen for et kontor i udvikling?
Er du stærk i de grønlandske overenskomster?
Er du udviklings- og projektorienteret?
- Så kunne du sagtens blive vores Kontorchef

I Økonomi- og Personalestyrelsen er vores overordnede formål ”at frigøre samfundets ressourcer til udvikling af Grønland”. I Personaleservice arbejder vi bevidst med dette mål, når vi servicerer Selvstyrets ledere og arbejdspladser med kvalitet og inden for tidsfristerne.
Kontorchefen bliver daglig leder af et kontor, hvor fokus er på den løbende kompetenceudvikling, videndeling og udvikling af medarbejderne.
Kontorchefen bliver endvidere del af et ledelsesmæssigt kollegialt fællesskab sammen med fire engagerede ledere, som sammen repræsenterer ledelsen i Personaleafdelingen.
Kontorchefen refererer til Personalechefen.
Personaleservice har et omfattende samarbejde med alle enheder i Grønlands Selvstyre. Der er derfor tale om et udfordrende job, som stiller krav til både fokus, præcision og systematik.
Som afdeling kan Personaleservice ikke stå alene. Det forventes derfor - og vil derfor være en helt naturlig og nødvendig del af jobbet, at Kontorchefen er opsøgende, netværksskabende og samarbejdende - med både interne og eksterne interessenter.
De kommende år står Personaleservice over for spændende og udviklende projekter, bl.a. inden for udvikling af systemer, som på sigt vil sikre nemmere og mere effektive arbejdsgange i bl.a. Personaleservices administration. Det forventes, at en kommende Kontorchef vil indtræde i en fremtrædende rolle i dette arbejde.

Ansvarsopgaver

 • Personaleledelse og faglig ledelse
 • Ansvar for kontorets daglige drift
 • Sikring af kvalitet samt overholdelse af deadlines
 • Udvikling af interne arbejdsgange og processer
 • Medarbejderudvikling og trivsel
 • Effektiv løsning af kontorets kerneopgaver
 • Sikring af god kontakt og et højt niveau af tilfredshed blandt interne og eksterne interessenter

Vi forventer, at du har størstedelen af følgende kvalifikationer og kompetencer:

Faglige kvalifikationer

 • Relevant faglig uddannelse og/eller erfaring
 • Ledelseserfaring
 • Stor viden om og dygtig til at fortolke grønlandske overenskomster
 • Erfaring inden for det personaleadministrative område
 • Du har kendskab til Grønlands Selvstyres lønsystem
 • Flair for systemer

Personlige kompetencer

 • Tålmodig og formår at opmuntre til et højt præstationsniveau medarbejdere
 • Systematisk og lægger vægt på ansvarlighed, kvalitet og struktur i arbejdet
 • Positiv og imødekommende, god til at kommunikere og motivere organisationen omkring dig
 • Du er robust og kan arbejde under pres
 • Nysgerrig tilgang til konflikter og formår at mediere
 • Erfaring med arbejde i en politisk styret organisation.
 • Du har kendskab til det grønlandske samfund og sprog

Om os
Personaleservice er ansvarlig for Selvstyrets Personaleadministration - herunder udarbejdelse af kontrakter, bl.a. på baggrund af korrekt overenskomstmæssig indplacering.
Personaleservice er organisatorisk placeret i Økonomi- og Personalestyrelsen under Departementet for Finanser.

Løn- og ansættelsesvilkår:
Stillingen er for tiden klassificeret svarende til Lønramme 36. Lønnen udgør med faste løndele med kr. 45.393,14 pr. måned og med kr. 544.717,68 årligt efter satserne pr. 1. april 2018.
Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår. Hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.
Arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt, og der er til stillingen knyttet en rådighedsforpligtelse på 80 timer i kvartalet. Bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage finder ikke anvendelse.
Yderligere informationer:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Personalechef Rikke Skram-Skuldbøl - mail: risk@nanoq.gl eller telefon: +299 346429.
Ansøgere må være forberedt på, at gennemgå et testforløb.

Tiltrædelse:
1. december 2019 eller efter nærmere aftale

Økonomi- og Personalestyrelsen, i det daglige kaldet ASA, er en fælles serviceenhed for Grønlands Selvstyre. ASA er bl.a. ansvarlig for Selvstyrets regnskab, strategisk indkøb, overenskomst-, løn- og personaleforhold, HR-udvikling, tolkefunktion samt bygningsdrift og -vedligeholdelse.

Vi har 3 nøgleord, som er med til at beskrive vores værdier:
Ansvar: Vi tager ansvar for vores handlinger, vores opgaver og vores kunder.
Samarbejde: Vi samarbejder positivt med vores kollegaer og kunder.
Omsorg: Vi er hjælpsomme og passer på hinanden.

Vi vil være anerkendt for at:

 • Være helhedsorienterede
 • Skabe enkle løsninger
 • Skabe tillid


Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning