Gå til hovedindhold
114

Dette jobopslag er udløbet

Kontorchef til lønkontor

Økonomi- og Personalestyrelsen søger en Kontorchef
Har du lyst til at stå i spidsen for et lønkontor i udvikling og har du erfaring med regnskabsarbejde inden for lønområdet? Så er du måske vores nye Kontorchef.
Lønkontoret har et omfattende samarbejde med alle enheder i Grønlands Selvstyre. Der er tale om et et udfordrende men spændende job, som stiller krav om både fokus og systematik samt evnen til at optimere eget arbejdsområde i forhold til de øvrige områder i personaleafdelingen.


Dine arbejdsopgaver vil være:

 • Personaleledelse
 • Ansvar for kontorets daglige drift 
 • Udvikling af interne arbejdsgange og processer
 • Sikring af kvalitet i Lønkontorets produktion
 • Medarbejderudvikling og trivsel
 • Effektiv løsning af kontorets kerneopgaver
 • Sikring af god kontakt og et højt niveau af tilfredshed blandt interne og eksterne kunder
 • Deltagelse i den samlede afdelingsledelse sammen med en afdelingschef og to øvrige kontorchefer

Faglige kvalifikationer:

 • Du har en relevant faglig uddannelse
 • Du har ledelseserfaring
 • Du har erfaring inden for det personaleadministrative område
 • Du har erfaring med regelsættet for regnskab og lønområdet inden for den offentlige forvaltning
 • Du har kendskab til Grønlands Selvstyres lønsystem

Personlige kompetencer:

 • Du er tålmodig og formår, at opmuntre til et højt præstationsniveau hos dine medarbejdere
 • Du er robust og kan arbejde under pres
 • Du formår, at skabe en kultur baseret på strategisk kompetence og inspirere andre til at tænkte langsigtet og afsøge muligheder, der kan danne basis for fremtidig udvikling
 • Du arbejder systematisk og lægger vægt på ansvarlighed, kvalitet og struktur i arbejdet
 • Du er positiv og imødekommende, god til at kommunikere og motivere organisationen omkring dig
 • Du behersker det grønlandske sprog i skrift og tale
 • Du har kendskab til grønlandske samfundsforhold
 • Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med arbejde i en politisk styret organisation.

Om os:
Lønkontoret har ansvaret for lønnen til alle ansatte indenfor Grønlands Selvstyre og er organisatorisk placeret i Økonomi- og Personalestyrelsen under Finansdepartementet. Lønkontoret er en del af Personaleafdelingen og har 18 ansatte. Kontorchefen refererer til Personalechefen.
På lønkontoret har vi en uformel tone og vi griner ofte sammen. Vi sætter stor pris på den gode stemning og det kollegiale sammenhold, på trods af til tider travle perioder.

Vi tilbyder:
Du vil få gode muligheder for at udvikle dit lederskab gennem Centraladministrationens mange lederudviklingstilbud og samtidig styrke din faglighed indenfor lønbogholderi og det personaleadministrative område.

Løn- og ansættelsesvilkår:
Stillingen er for tiden klassificeret svarende til LR 36. Lønnen i (LR 36) udgør med faste løndele: 1. april 2017 kr. 47.782,72 pr.md. og årligt kr. 573.392,64
Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår. Hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

Arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt. Der er til stillingen knyttet en rådighedsforpligtelse på 80 timer i kvartalet. Bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage finder ikke anvendelse.

Yderligere informationer:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Personalechef Rikke Skram-Skuldbøl - risk@nanoq.gl
Ansøgere må være forberedt på, at gennemgå et testforløb.

Tiltrædelse:
1. juni 2019 eller efter nærmere aftale.

Økonomi- og Personalestyrelsen, i det daglige kaldet ASA, er en fælles serviceenhed for Grønlands Selvstyre. ASA er bl.a. ansvarlig for Selvstyrets regnskab, strategisk indkøb, overenskomst-, løn- og personaleforhold, HR-udvikling, tolkefunktion samt bygningsdrift og -vedligeholdelse.

ASA vil være kendt for at frigøre samfundets ressourcer til udvikling af Grønland.
Vi har 3 nøgleord, som er med til at beskrive vores værdier:
Ansvar: Vi tager ansvar for vores handlinger, vores opgaver og vores kunder.
Samarbejde: Vi samarbejder positivt med vores kollegaer og kunder.
Omsorg: Vi er hjælpsomme og passer på hinanden.
 
Vi vil være anerkendt for at:

 • Være helhedsorienterede
 • Skabe enkle løsninger
 • Skabe tillidBolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning