Gå til hovedindhold
143

Dette jobopslag er udløbet

Kontorchef til Departementet for Børn, Unge og Familier

Departementet for Børn, Unge og Familier søger en kontorchef til departementets ledelsessekretariat.

Opgaverne er alsidige og stiller krav om at kunne indgå i samarbejde på tværs af sprog- og faggrænser samt at kunne tage et selvstændigt ansvar for at lede og drive ledelsessekretariatet. Kontorchefen skal arbejde tæt sammen med departementschefen og indgår i departementets ledelse.

I departementet vægter vi en arbejdskultur, hvor alle har mulighed for at bidrage med udvikling og nytænkning til organisationen. Derfor er det en fordel, hvis du er en samarbejdsorienteret, ambitiøs person, der møder dine kollegaer med åbenhed og interesse. Til gengæld omgives du af engagerede og ambitiøse kolleger, der støtter og respekterer hinanden.

Det er en fordel at være samarbejdsorienteret og have kendskab til ledelse. Du skal være interesseret i at arbejde i en politisk styret organisation, hvor tempoet ofte er meget højt, og leveringsfristerne er korte. Det er en fordel, hvis du er god til at formidle såvel skriftligt som mundtligt og har en evne til at gennemskue komplicerede sammenhænge. der servicerer og understøtter departementets ledelse ift. daglig drift, kommunikation, planlægning og politiske prioriteter. Du skal være med til at sikre, at sagsgange og arbejdsdage forløber smidigt og effektivt. Afdelingen består af 4-5 medarbejdere.

Departementet skal bidrage til at sikre solide beslutningsgrundlag og bidrage til, at politiske prioriteringer og mål bliver gennemført.

Om stillingen
Opgaverne omfatter blandt andet

 • At lede Ledelsessekretariatet, som omfatter almen service, kommunikation og departementets enhed for sproglige konsulenter, som sørger for oversættelser og kvalitetssikring
 • At indgå i et tæt samarbejde med ministersekretær og departementchefen samt afdelingscheferne
 • Koordinering under Inatsisartuts samlinger samt sørge for aflevering af departementets sager til Naalakkersuisut og Inatsisartut
 • Koordinering og opfølgning på sager til Naalakkersuisoq, Naalakkersuisut og Inatsisartut
 • Tovholder ved officielle besøg og lignende
 • Opgaver ifm Naalakkersuisoqs og departementets deltagelse i det nordiske samarbejde om børn, unge og familier
 • Særlige opgaver:
  • Referent ved møder ledet af departementschefen
  • Aftale- og kalenderstyring for departementchefen
  • Besvarelse af henvendelser efter aftale med departementchefen
 • Ansvarlig for sagsbehandling af departementchefens løbende opgaver og udarbejdelse af notater ved behov
 • Ad hoc opgaver, som varetages selvstændigt eller i samarbejde med departementets øvrige afdelinger

Om dig

 • Har en relevant akademisk uddannelse på kandidatniveau
 • Kan bevare overblikket i en ofte travl hverdag
 • Teoretisk og praktisk viden om socialområdet for børn, unge, familier og handicap er ønskeligt, men ikke en betingelse
 • Erfaring med ledelse er ønskelig men ingen betingelse
 • Kan arbejde selvstændigt, struktureret og udviklingsorienteret
 • Kan kommunikere på skrift og i tale – på grønlandsk og dansk
 • Kan skabe overblik over mange og komplekse informationer
 • Er god til at samarbejde med kolleger og eksterne samarbejdsparter og interessenter

Om Departementet for Børn, Unge og Familier
I Departementet for Børn, Unge og Familier er vi ca. 20 medarbejdere fordelt på afdelingerne Ledelsessekretariatet, Strategi og Udvikling samt Politik og Jura. Departementet har en underliggende enhed, Socialstyrelsen.

Ansøgning
Ansøgningsfristen er den 26.september 2023.
Tiltrædelsesdato er den 1.november 2023 eller efter aftale.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Departementschef Heidi Lindhom på e-mail heli@nanoq.gl  eller telefon +299 54 73 71.
Hvis du vil vide mere om Departementet for Børn, Unge og Familier, kan du finde flere oplysninger om os på www.naalakkersuisut.gl.
 
Løn og ansættelsesforhold
Stillingen er for tiden klassificeret/lønfastsat svarende til LR 36.
Lønnen med faste løndele i LR 36 udgør pr. 1. april 2022 månedligt Kr. 50.291,27 og årligt Kr. 603.495,24.
Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.
Arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt, og der er til stillingen knyttet en rådighedsforpligtelse på 320 årligt og 80 i kvartalet og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning