Gå til hovedindhold
109

Dette jobopslag er udløbet

Kontorchef søges til Departementet for Erhverv, Energi og Forskning

Har du lyst til at være med i spidsen for udarbejdelsen af analyser indenfor erhvervs- energi- og forskningsområdet i Grønland.

Har lyst til at indgå i det ledelsesteam, som har ansvaret for at drive udviklingen inden for turisme, eksport af is og vand, modernisering af energi sektoren og som ikke mindst skal kick-starte efterforskningen efter olie og gas?

Så er stillingen som kontorchef hos Departementet for Erhverv, Energi og Forskning den rette udfordring for dig.

Kontorchefen skal være omdrejningspunktet for analyser og redegørelser på tværs af departementets ressort og drive udarbejdelsen og implementeringen af en ny strategi for forskningsområdet, samt udarbejdelsen af diverse statistikker herunder energistatistik. Arbejdsopgaverne kræver en person der har indgående forståelse i behandling af data og statistiske analyser i excel, men også i statistiske programmer som R, SAS eller SPSS.

Kontorchefen forventes at have både politisk indsigt, et indgående kendskab til den grønlandske erhvervsscene og forståelse for de regionale forskelle og udfordringer. De daglige udfordringer for kontorchefen omfatter administrativ betjening i forbindelse med politisk stillingtagen, opgaveprioritering og fokus på resultater og mål.
 
Vi forventer, at du har et indgående kendskab til grønlandske forhold. Du skal være udadvendt og imødekommende, med flair for udvikling og samarbejde.
 
Stillingen vil indebære både rejseaktivitet og arbejdsopgaver der ligger udenfor normal arbejdstid. I perioder må der påregnes en betydelig arbejdsindsats, hvorfor din tilgang til arbejdet må indebære en fleksibel indstilling og en vilje til at yde det der skal til for at nå i mål. Stillingen er placeret under departementets økonomi- og energiafdeling.


Arbejdsopgaverne omfatter:

 • Analyser indenfor områder så som, vareforsyning, turisme, sælskindsindhandling og energiområdet m.v.
 • Bidrag til udvikling og implementering af den nye forskningsstrategi for Grønland
 • Udarbejdelse af redegørelser til Inatsisartut
 • Bistå i udarbejdelsen af servicekontrakter under Departementet for Erhverv, Energi og Forskning
 • Samfunds- og driftsøkonomiske analyser
 • Fagligsparring vedr. økonomi og statistik  med departementets øvrige afdelinger
 • Budgetstyring – budgetopfølgning samt adhoc analyser relateret hertil
 • Ministerbetjening
 • Det vil være en fordel hvis du skriftligt og mundtlig behersker grønlandsk, dansk og engelsk


Ansøgerprofil

Vi leder efter en engageret medarbejder med nedenstående profil:

 • Uddannelse på relevant kanditatniveau samt administrativ erfaring
 • Erfaring fra arbejde i en politisk ledet organisation
 • Stærke analytiske evner med forståelse for statistik
 • Gode evner til at favne fagligt bredt, have mange bolde i luften og være hurtig til at sætte sig ind i nye problemstillinger
 • Gode samarbejds- og formuleringsevner
 • Gode kommunikative egenskaber skriftligt såvel som mundtligt
 • Det vil være en fordel, hvis du skriftligt og mundtlig behersker grønlandsk, dansk og engelsk.
 • Lyst og vilje til at arbejde i en travl og omskiftelig hverdag


Ansøgning
Kontaktperson for yderligere oplysninger er Afdelingschef Henrik Rud Jensen, telefon +299 34 56 10/+299 53 32 45, e-mail: herj@nanoq.gl
 
Ansøgning skal indeholde oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, og skal bilægges kopi af eksamensbeviser, referencer m.v. Ansøgningen vedlagt CV og kopier af eksamensbeviser skal sendes elektronisk senest den 26. september 2019. Samtaler vil blive afholdt løbende.
 
Se mere om Departementet for Erhverv, Energi og Forskning på www.naalakkersuisut.gl. Vi hører til i Nuuk, hvor der er mange muligheder for at gå på jagt, fiske, sejle, vandre, stå på ski og andet friluftsliv. Byens indbyggere har mange kulturtilbud med premierebiograf, kulturhus, golfbane, svømmehal m.m. - se mere på www.nuuk.gl eller www.greenland.com.


Løn og ansættelsesvilkår:

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.


Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.


Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”. 
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning