Gå til hovedindhold
91

Dette jobopslag er udløbet

Kontorchef i Ledelsessekretariatet i Departementet for Boliger og Infrastruktur

Kontorchef i Ledelsessekretariatet i Departementet for Boliger og Infrastruktur

Vil du være med til at styrke og effektivisere serviceringen af Medlemmet af Naalakkersuisut og departementschefen? Så er det måske dig, vi har brug for.

Ledelsessekretariatet i Departementet for Boliger og Infrastruktur søger en dynamisk kontorchef med erfaring i ledelse, strategisk planlægning og koordination.

Tiltrædelsesdato er d. 1. august 2019 eller snarest efter aftale.

Om stillingen 
Ledelsessekretariatet er én ud af 4 afdelinger i departementet, som varetager de departementale opgaver inden for områderne bolig, ejendomme, anlæg og infrastruktur. Der er ca. 30 medarbejdere i departementet. Afdelingen består af 6 medarbejdere og er en stabsfunktion i departementet. Kontorchefen er daglig leder for medarbejderne i afdelingen og refererer til afdelingschefen i Ledelsessekretariatet.

Vi leder efter en kontorchef, der sammen med afdelingens medarbejdere og departementets ledelse, ikke mindst i tæt samarbejde med øvrige medarbejdere i departementet, kan medvirke til at styrke og effektivisere serviceringen af Medlemmet af Naalakkersuisut og departementschefen. Evner du at omdanne en travl hverdag med mangeartede opgaver og skabe overblik for alle, og har du mod på effektivisering og innovation, og ikke mindst løbende kvalitetssikring, så er det netop dig, vi gerne vil have med på holdet som vores nye kollega og kontorchef. Som et eksempel på opgaverne i afdelingen, kan nævnes koordinering og ekspedering af sager til og fra Naalakkersuisut og Inatsisartut, post, høringer, oversættelser, arkivføring, m.m.

Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, om end vi forudsætter, at du har en videregående uddannelse bag dig såsom eksempelvis bibliotekar, arkivar, journalist, bachelor, kandidat eller lignende.

Vi forventer derudover;
- At du har erfaring i ledelse, strategisk planlægning og koordinering
- At du har gode skriftlige og kommunikative evner
- At du kan flydende grønlandsk og dansk i skrift og tale, og gerne engelsk på alment niveau
- At du er imødekommende, og at du har gode samarbejdsevner og er diplomatisk og har en god løsningsorienteret tilgang
- At du er omstillingsparat, har gåpåmod og kan tilpasse dig arbejdet i en politisk styret organisation
- At du har kendskab til grønlandsk kultur og grønlandsk samfund
- At du kan bevare overblikket og holde mange bolde i luften på én gang,
- At du er struktureret, ansvarsbevidst, løsningsorienteret, proaktiv og initiativrig
- At du er engageret, stabil og kan samarbejde såvel som arbejde selvstændigt
- At du kan lide at arbejde i tidspres, arbejder effektivt og resultatorienteret

Som kontorchef er det endvidere vigtigt, at du forstår at udnytte hele afdelingens samlede kompetencer og evner at ressourceoptimere og prioritere, når opgavernes omfang til tider overstiger ressourcerne. Det er lige så vigtigt, at du har gåpåmod, viljestyrke og er dedikeret, ligesom det er vigtigt, at du er motiverende, og kan bringe ny energi til afdelingen og har lyst til at yde en ekstra indsats.

Du skal evne at se helheder på tværs og bidrage til løsninger. Besidder du et roligt overblik med sans for det vigtige, har du en positiv indstilling generelt og på løbende forandringer i opgaver og i arbejdspladsen, har du et godt udgangspunkt.

Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med politiske beslutningsprocesser herunder Inatsisartuts samlinger, sager til Naalakkersuisut og erfaring med sagsbehandling og offentlig forvaltning. Det vil også være en fordel, hvis du har et solidt kendskab til forskellige IT-værktøjer, herunder cBrain F2, Outlook, Microsoft Office pakken og SiteCore.

Det skal bemærkes, at der er tale om en stilling med mange forskelligartede opgaver og et bredt ansvarsområde. Der påregnes aften- og weekendarbejde samt arbejde under tidspres. Dette særligt under Inatsisartut-samlingerne.

Vi tilbyder: 
- Et arbejde, der er tæt på den politiske beslutningsproces.
- Et uformelt arbejdsmiljø med korte kommandoveje og engagerede kolleger, der sætter en ære i at holde et højt fagligt niveau.
- Et foranderligt arbejdsmiljø.
- Personlig og faglig udvikling samt gode muligheder for efteruddannelse.

Løn og ansættelsesforhold 
Stillingen er for tiden klassificeret/lønfastsat svarende til LR 36.

Lønnen med faste løndele i LR 36 udgør pr. 1. april 2016 månedligt Kr. 45.173 og årligt Kr. 542.078.

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

Arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt, og der er til stillingen knyttet en rådighedsforpligtelse på 320 årligt og 80 i kvartalet og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse.

Bolig 
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderligere oplysninger 
Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte Afdelingschef Aviâja Mørch Amondsen på telefon nr. 345252 eller via e-mail AVMA@nanoq.gl.

Ønsker du yderligere information om Grønlands Selvstyre, kan du læse mere på Naalakkersuisuts hjemmeside www.naalakkersuisut.gl

Ansøgning 
Ansøgningsfristen er d. 14. juni 2019.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt løbende.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er for tiden klassificeret svarende til (LR 36).

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning