Gå til hovedindhold
162

Kontorchef i Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke

Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke søger en kontorchef
Har du lyst til at stå i spidsen for en Uddannelsesstøtteforvaltning i udvikling og har du erfaring med regnskab indenfor støtteområdet? Så er du måske vores nye kontorchef!
Uddannelsesstøtteforvaltningen har ansvaret for forvaltningen af ca. 4.000 uddannelsessøgendes stipendier, tilskud og lån. Uddannelsesstøtteforvaltningen har et vigtigt samarbejde med en række uddannelsesinstitutioner i Grønland og De Grønlandske Huse i Danmark som er med til at sikre, at de uddannelsessøgende modtager de ydelser som de er berettiget til. Stillingen som kontorchef i Uddannelsesstøtteforvaltningen er derfor et udfordrende job og stiller krav om både systematisk, fokusering og evnen til at se hvordan eget arbejdsområde spiller sammen med de forskellige institutioner, og hvordan dette fortsat kan optimeres.

Dine arbejdsopgaver vil være:

 • Personaleledelse og ansvar for den daglige drift af Uddannelsstøtteforvaltningen
 • Udvikling af interne arbejdsgange og processer
 • Sikring af kvalitet af forvaltningens sagsgang
 • Økonomi og budgetstyring ud fra den årlige budgetramme for afdelingen
 • Udarbejdelse af regnskabsinstruks og inventarliste
 • Udarbejdelse af bidrag til Forslag til Finanslov
 • Varetage samarbejdsaftaler med eksterne samarbejdspartnere
 • Medvirke til udarbejdelsen af strategiplan for forvaltningens drift og udvikling

Vi forventer, at du har størstedelen af følgende kvalifikationer og kompetencer:

Faglige kvalifikationer

 • Har en relevant faglig uddannelse
 • Har ledelseserfaring (evt. faglig ledelse)
 • Har erfaring inden for det personaleadministrative område
 • Har erfaring med regelsættet for regnskab og lønområdet inden for den offentlige forvaltning
 • Har kendskab til Uddannelsesstøtteforvaltningens lønsystem

Personlige kvalifikationer:

 • Du er tålmodig og formår, at opmuntre til et højt præstationsniveau hos dine medarbejdere
 • Du formår at skabe en kultur baseret på strategisk kompetence og inspirere andre til at tænkte langsigtet og afsøge muligheder, der kan danne basis for fremtidig udvikling.
 • Du arbejder systematisk og lægger vægt på ansvarlighed, kvalitet og struktur i arbejdet
 • Du er positiv og imødekommende, god til at kommunikere og motivere organisationen omkring dig
 • Du behersker det grønlandske sprog i skrift og tale
 • Du har kendskab til grønlandske samfundsforhold

Om os:
Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke har ca. 40 medarbejder. Der er tilknyttet en styrelse til departementet som er Uddannelsesstyrelsen. Uddannelsesstøtteforvaltningen er i dag placeret som en selvstændig afdeling under Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke og består af et team på 5 medarbejdere. Uddannelsesstøtteforvaltningen er pt. under udvikling i takt med en organisationsændring af departementet. Kontorchefen skal derfor være indstillet på ændringer i ledelseskompetencen.

Vi tilbyder:
Du vil få gode muligheder for at udvikle dit lederskab gennem Centraladministrationens mange lederudviklingstilbud og samtidig styrke din faglighed indenfor uddannelsesstøtteområdet og det personaleadministrative område.

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er for tiden klassificeret/lønfastsat svarende til LR 36. Lønnen med faste løndele i LR 36 udgør pr. 1. april 2022 månedligt Kr. 50.291 og årligt Kr. 603.492.

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

Arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt, og der er til stillingen knyttet en rådighedsforpligtelse på 320 timer årligt og 80 timer i kvartalet og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse.

Tiltrædelse er d. 1. januar 2023 eller efter nærmere aftale.

Ansøgningsfristen er 11. december 2022.
Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning