Gå til hovedindhold
114

Dette jobopslag er udløbet

Kontorchef i Afdelingen for Økonomi i Departementet for Bolig og Infrastruktur

Kontorchef i Afdelingen for Økonomi i Departementet for Bolig og Infrastruktur
Vil du være med til at effektivisere og udvikle Departementet for Boliger og Infrastruktur?
Afdelingen for Økonomi i Departementet for Boliger og Infrastruktur søger en kontorchef med erfaring inden for offentlig administration og økonomistyring.


Tiltrædelsesdato er 1. december 2018 eller efter aftale.

Om stillingen
Afdelingen for Økonomi er en stabsfunktion for departementet og varetager tværgående opgaver relateret til bogholderi, økonomisk planlægning, og finanslovsprocesser.
Departementet har mange forskelligartede ansvarsområder, der har en økonomisk dimension. Herunder er både anlægsregnskaber, Selvstyrets forsikringsaftaler og opfølgning på departementets øvrige bevillinger. Afdelingen varetager udvikling af procedurer og kontrol på alle områder af departementets økonomiske drift. Afdelingen står også for departementets bogholderi og driftsøkonomi samt leverer intern budgetopfølgning, rapportering og rådgivning til departementets øvrige afdelinger. De individuelle afdelinger i departementet har ansvar for bevillinger på deres områder, men Afdelingen for Økonomi følger løbende op på bevillingerne og tilvejebringer et samlet økonomisk overblik over departementets områder. Afdelingen bistår også departementets andre afdelinger i forbindelse med finanslovsprocessen og koordinerer departementets bidrag til processen.
Ud over departementets egne ansvarsområder koordinerer og bistår afdelingen de projektansvarlige ressortdepartementer i forbindelse med økonomiadministration på anlægsprojekter og varetager en del af denne administration.
Afdelingen består på nuværende tidspunkt af en afdelingschef, en kontorchef og to medarbejdere. Til afdelingen er også knyttet en kontorchef, som primært arbejder med økonomiadministrationen på anlægsområdet.

Om dig
Du har en uddannelse inden for økonomi samt indsigt og erfaring med politiske og administrative beslutningsprocesser i Grønlands Selvstyre. Vi forventer ydermere, at du;

  • har solidt kendskab til XAL herunder Time/sag anlæg eller tilsvarende økonomisystemer,
  • har solidt kendskab til projektøkonomi,
  • kan bevare overblikket og holde mange bolde i luften på én gang,
  • har gennemslagskraft,
  • er loyal, positiv og god til at akklimatisere dig,
  • er initiativrig og kan samarbejde, såvel som arbejde selvstændigt,
  • er god til at formidle, både skriftligt og mundtligt og
  • er i stand til at formidle svært tilgængeligt materiale på en let og overskuelig måde

Som kontorchef er det vigtigt, at du forstår at udnytte hele afdelingens samlede kompetencer, kan ressourceoptimere og prioritere når opgavernes omfang til tider overstiger ressourcerne. Du skal evne at se helheder på tværs og bidrage til løsninger. Besidder du et roligt overblik med sans for det vigtige, har du et godt udgangspunkt.
 
Det vil være en væsentlig fordel, hvis du har kendskab til grønlandsk sprog og samfundsforhold. Det vil endvidere være en fordel, hvis du har et solidt kendskab til IT-værktøjer, herunder cBrain F2, Outlook og Microsofts Officepakke.
 
Vi tilbyder
-          Et arbejde tæt på den politiske beslutningsproces
-          Et uformelt og åbent arbejdsmiljø med korte kommandoveje og engagerede kolleger
-          Personlig og faglig udvikling samt gode muligheder for efteruddannelse

Ansættelsesvilkår
Stillingen er for tiden klassificeret/lønfastsat svarende til LR 36.
Lønnen  med faste løndele i LR 36 udgør pr. 1. april 2018 månedligt Kr. 45.394 og årligt Kr. 544.723

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. 

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

Arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt, og der er til stillingen knyttet en rådighedsforpligtelse på 320 årligt og 80 i kvartalet og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte afdelingschef Jeanette Holding på telefon nr. 345000 eller via e-mail JEAH@nanoq.gl  
Ønsker du yderligere information om Grønlands Selvstyre, kan du læse mere på Naalakkersuisut’s hjemmeside www.naalakkersuisut.gl

Ansøgning
Ansøgningen skal være departementet i hænde senest den 29. november 2018 kl. 12.00. Ansøgningen vedlægges CV, dokumentation fra tidligere ansættelsesforhold og eksamenspapirer. Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

Vi modtager ikke stillingsopslag pr. e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning