Gå til hovedindhold
91

Dette jobopslag er udløbet

Konsulenter til de borgerrettede rådgivningstilbud

De borgerrettede rådgivningstilbud skal styrkes for at imødekomme borgernes behov, bl.a. med udvidelse af Tusaanngas åbningstider.

Tusaannga er Grønlands samlede rådgivningstilbud, som yder landsdækkende rådgivning til børn, unge og voksne via telefon 801180 og sms 1899.
Tusaannga er et tilbud til borgere, der har brug for at tale med nogen om problemstillinger, som de ikke føler, de kan få hjælp til i deres vanlige omgangskreds eller lokalsamfund.
Problemstillingerne, der skal varetages, kan have mangeartede karakterer, derfor er det vigtigt, at rådgiverne er empatiske og omstillingsparate.
 
Ovennævnte borgerrettede rådgivningstilbud hører under Styrelsen for Forebyggelse og Sociale forhold.

 Som konsulent skal du bl.a.:

 • Betjene Tusaanngas telefoner og sms-system i samspil med kollega i dagtimerne
 • Praktisere støttende lytning for børn/unge og voksne med problemstillinger, der kan spænde fra alt mellem mobning, vold, opdragelse, krænkelser til misbrug mv.
 • Rådgive og motivere borgere til videre handling på deres problemstillinger
 • Rekruttering af telefonrådgivere
 • Afholdelse af afdelingsmøder for telefonrådgiverne
 • Udarbejde vagtskema for telefonrådgiverne
 • Generel varetagelse af driften for telefonrådgiverne
 • Administrative opgaver og daglig drift af Alliaq (samtale om vold) og behandling af juridisk faderløse
 • Varetage timesedler
 • Fakturaforsendelser
 • Kontakt til IT og lign.


Ansøgerne forventes at:

 • Have en relevant uddannelse
 • Er robust og rummelig
 • Er en stærk kommunikator både mundtligt og skriftligt
 • Har gennemslagskraft, virker tillidsvækkende og forstår at lytte
 • Udviser respekt for forskelligheder og er god til at skabe netværk
 • Er nysgerrig, proaktiv og går positivt ind i en samarbejdssituation
 • Har lyst til at arbejde i et tværfagligt miljø, hvor den enkelte bidrager til helhedsorienterede løsninger
 • Arbejder selvstændig, struktureret og løsningsorienteret
 • Gerne dobbeltsproget i grønlandsk og dansk


Om Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold
Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold er en styrelse under Naalakkersuisut med følgende 5 afdelinger: Forebyggelsesafdelingen PAARISA, Økonomiafdelingen, Døgn- og visitationsafdelingen, Den Centrale Rådgivningsenhed og Sekretariatet. Afdelingerne arbejder tæt sammen med hinanden, og det er en arbejdsplads, som byder på masser af faglige udfordringer.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Arbejdstiden er 40 timer ugentligt.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderligere informationer
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte afdelingschef i Central Rådgivningsenhed Arnajaraq Poulsen på apou@nanoq.gl / +299 346014 eller faglig leder Stina Mølgaard på stmo@nanoq.gl  / +299 34 6017.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning