Gå til hovedindhold
110

Dette jobopslag er udløbet

Konsulent til MANU

Paarisa søger konsulent til MANU
Har du lyst til at udvikle og implementere MANU i hele Grønland? Så er dette en stilling for dig.
Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold søger en ny kollega, der brænder for at arbejde med udvikling inden for børne-, unge- og familieområdet. Stillingen er forankret i den tværfaglige forebyggelsesenhed Paarisa, som bl.a. arbejder med udvikling af nye metoder og sundheds- og socialfaglige indsatser i et tæt samarbejde med kommunerne og andre myndigheder. En kerneopgave for afdelingen er udvikling af tværfaglige tiltag, der både henvender sig til myndighedspersoner og borgere.
Hos os kommer du til at arbejde sammen med fagligt dygtige og dedikerede kolleger i en hverdag med højt tempo og store udfordringer. Dit ansvarsområde vil blandt andet være at udvikle og implementere MANU i hele Grønland, men du skal også være parat til at tage nye opgaver ind og sætte hele dit faglige register i spil. Til gengæld får du gode muligheder for at udfordre din faglighed og blive en del af en afdeling, som hele tiden er under udvikling.
Hvad er MANU?
MANU er et forældrekursus, som er trivsels- og sundhedsfremmende og et alment forebyggende tilbud. Det er et voksenpædagogisk tilbud til alle gravide og småbørnsfamilier, både far og mor. Formålet med MANU er at fremme børn og familiers trivsel og sundhed, at forebygge senere vanskeligheder i livet, at bidrage til at skabe meningsfulde netværk og at være brobygger til kommunens og Selvstyrets øvrige tilbud. Grundtanken er, familierne under MANU får større mulighed for selv at skabe det, de selv mener, er ”det gode liv”. MANU vil stimulere forældrenes sunde, følelsesmæssige tilknytning til barnet, samt bidrage til at styrke forældrenes robusthed over for stress og krisesituationer.
 
Om stillingen
Du bliver en del af et engageret team, hvor idéudvikling, koordinering, involvering og implementering er nøgleord.
 
Dine opgaver vil bl.a. omfatte:

 • Understøtte og sørge for fremdrift af MANU
 • Udvikle, forny og implementere MANU i hele Grønland
 • Instruere, undervise, rådgive og vejlede fagpersonale i hele landet
 • Koordinere tværfagligt samarbejde
 • Gerne supervisere fagpersonale
 • Udarbejde skriftligt materiale såsom rapporter
 • Vidensindsamling og formidling
 • Opfølgning og evaluering
 • Være med til at implementere nye arbejdsredskaber

Dine kvalifikationer
Vi søger en medarbejder, der:

 • Er en ildsjæl, der brænder for at være med til at udvikle børne-, unge- og familieområdet.
 • Har erfaring med projektarbejde
 • Er engageret, fokuseret og systematisk i forhold til opgaver forbundet med udvikling, implementering, monitorering og evaluering
 • Gerne er dobbeltsproget, så undervisningen kan foregå på både grønlandsk og dansk
 • Er fleksibel og opsøgende i opgaveløsningen
 • Er stærk i kommunikation både skriftligt og mundtligt
 • Har gode IT-kompetencer
 • Har gode samarbejdsevner på tværs af faggrænser
 • Er villig til rejseaktivitet

 
Ud over arbejdet med MANU indebærer stillingen også faglig sparring og udvikling i forhold til andre indsatsområder i Paarisa såsom seksuelle overgreb, selvmord, alkohol, hash etc. Din uddannelsesbaggrund er ikke nødvendigvis afgørende for stillingen. Du kan have en sundhedsvidenskabelig kandidatuddannelse, men du kan også have en baggrund som lærer, pædagog, sundhedsplejerske, psykolog, jordemoder eller noget helt andet.
 
Om Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold
Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold er en styrelse under Naalakkersuisut med følgende 5 afdelinger: Forebyggelsesafdelingen Paarisa, Økonomiafdelingen, Døgn- og visitationsafdelingen, Den Centrale Rådgivningsenhed og Sekretariatet. Afdelingerne arbejder tæt sammen med hinanden, og det er en arbejdsplads, som byder på masser af faglige udfordringer.
 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Yderligere informationer
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte afdelingschef i Paarisa Ditte Enemark Sølbeck på ditt@nanoq.gl / +299 346037 eller faglig leder Rikke Louise Kuhn riku@nanoq.gl / +299 346852
Ansøgningsfrist: 23. januar 2020 kl. 12.00 (grønlandsk tid)


Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning