Gå til hovedindhold
103

Dette jobopslag er udløbet

Konsulent til Indkvartering og Indkøb

I Kontoret for Indkøb, Byggeri og Indkvartering varetager vi en række forskellige opgaver. Vi varetager udbud og tværgående leverandøraftaler for Grønlands Selvstyre, vi håndterer større vedligeholds- og byggeprojekter, og vi styrer indkvarteringen af Selvstyrets medarbejdere med ret til midlertidig indkvartering eller personalebolig. Kontoret administrerer på nuværende tidspunkt ca. 50 midlertidige boliger i Nuuk.

Om stillingen
Som konsulent får du en central rolle med dagligt ansvar for bogføring og budgetopfølgning. Endvidere vil du skulle overtage det daglige ansvar for indkvarteringsområdet som afløser ved ferie og sygdom mv. Herudover omfatter stillingen opgaver inden for indkøb, forskellige udviklingsopgaver, primært inden for anvendelse af IT-systemer, samt diverse ad hoc opgaver.

Der er tale om et selvstændigt arbejdsområde, hvor du vil have gode muligheder for at præge dine daglige arbejdsrutiner. Stillingen passer til dig, der er selvkørende, evner at prioritere din tid og har et godt overblik.

De primære arbejdsopgaver og ansvarsområder er:

 • Bogholderi, herunder debitorstyring, kreditorstyring, bogføring, afstemninger og budgetopfølgning
 • Indkøb, herunder gennemførelse af mindre anskaffelser, forhandling af rabataftaler, opfølgning på eksisterende aftaler, bistå kolleger i større udbudssager
 • Udvikling og optimering af processer i forhold til IT-understøttelse
 • Diverse ad hoc opgaver, herunder praktik i forhold til netværksmøder, seminarer, undervisning, leverandørmøder mv., koordinering med øvrige enheder i Selvstyret, introduktion af nye medarbejdere

For at komme i betragtning til stillingen vil det være en fordel at du:

 • Er kontoruddannet, eller har anden relevant uddannelse, gerne TNI eller lignende
 • Har erfaring med regnskab og bogføring
 • Har erfaring med indkøbsvirksomhed
 • Har kendskab til og flair for IT-systemer
 • Kan lide at arbejde i et foranderligt miljø og trives med forskelligartede opgaver
 • Kan lide at dele viden, ideer og erfaringer med dine kollegaer så vi i fællesskab opnår de bedste resultater
 • Kan arbejde selvstændigt, struktureret og overholde deadlines
 • Er dobbeltsproget grønlandsk / dansk
 • Har kendskab til Selvstyret som arbejdsplads

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Kontorchef Anders Malinovski, tlf. +299 34 58 39 e-mail andm@nanoq.gl eller Bogholder Gerda Hansen tlf. +299 34 58 62 e-mail ghan@nanoq.gl
Generel information om Grønlands Selvstyre findes på hjemmesiden www.naalakkersuisut.gl.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning