Gå til hovedindhold
87

Kollegieinspektør til Campus Kujalleq (Genopslag)

Udadvendt og struktureret kollegieinspektør til kollegieadministrationen Campus Kujalleq (Genopslag)
Til at arbejde med de unge bosat på kollegierne ved Campus Kujalleq i Qaqortoq søger vi en kollegieinspektør, der med respekt for de unge og deres situation som studerende kan medvirke til at strukturere de administrative opgaver og medvirke til at opbygge et fritidsliv, der spiller fornuftigt sammen med de unges studier.

På Campus Kujalleq har vi mange forskellige uddannelser og derfor mange forskellige slags elever. Vi har lærlinge på TNI-uddannelserne, elever på vores GUX-afdeling og studerende på vores videregående uddannelser. De unge på kollegierne kommer fra hele Grønland og vil derfor typisk i udgangssituationen være meget langt fra familie og venner. Savn og hjemve fylder derfor i deres hverdag.

Som kollegieinspektør får du den ledende kollegieinspektør som overordnet. I vores kollegieafdeling arbejder også 3 kollegiepædagoger, kollegiemadmødre, kollegiepedeller, en rengøringsafdeling og kontorpersonale.
 
Som kollegieinspektør skal du have et tæt samarbejde med vores uddannelseschefer, GUX-rektor og den tilknyttede elevservice. Du skal også samarbejde med Campus Kujalleqs centrale administrationsafdeling.
 
Hvis ovenstående lyder interessant for dig, vil vi gerne have en motiveret ansøgning, hvor du gør rede for din uddannelse og de erfaringer, du vil kunne bringe med i jobbet. Endvidere skal din ansøgning indeholde refleksioner over, hvordan du vil løfte opgaven med at give rum til den unges udvikling som selvstændigt individ - og teenager - og samtidig sikre, at den unge er fokuseret på uddannelse, sund levevis og aktiv deltagelse i (lokal-)samfundet.

Som kollegieinspektør skal du bl.a.

 • Være daglig inspektør inden for hele kollegieområdet i samarbejde med ledelsen.
 • Orientering til forældre/studevejledere/kollegiepædagoger i kollegiet for studerende under 18 år
 • Bidrage til kontakt mellem de studerende i et godt socialt klima og positiv fritid
 • Medvirkende til løsning af konflikter eller problemer i kollegierne i samarbejde med kolleger
 • Planlægning og deltage i kollegiebagvagtordning uden for skolens samt administrationens åbningstid
 • Styring og medansvarlig for elevernes indkvartering ved ankomst eller afrejse samt ind- og udflytning jf. Selvstyrets retningslinjer
 • Medansvarlig for ind- og udvendig vedligeholdelse samt rengøring af kollegiebygninger
 • Styring af kollegieadministration gennem relevante IT-systemer
 • Fakturagodkendelser
 • Medvirkning til styring af indkøb af inventar samt lager for kollegiemøblerne
 • Samtaler med elever efter behov/ønsker


Vi forventer

 • At du har kørekort
 • At du er kommunikativt dygtig og er systematisk
 • At du er selvstændig og struktureret
 • At du ser en udfordring i at skabe en fremtid for Grønlands unge
 • At du har godt et humør og er imødekommende
 • At du er dobbeltsproget og har kendskab til det grønlandske forhold


Vi tilbyder

 • Engagerede kollegaer
 • Mulighed for stort ansvar og selvstændige arbejdsopgaver
 • Personalegoder som fx adgang til motionscenter, lån af kajak og ski
 • Kollegial supervision, og ekstern supervision


Arbejdstiden er 40 timer ugentlig.

Der skal foreligge en børneattest samt ren straffeattest inden ansættelse.

Oplysninger om stillingen kan indhentes hos hn@cak.gl eller telefon +299 647865.

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Ansøgningsfrist 20. juli 2020.

Tiltrædelse hurtigst muligt eller efter nærmere aftale.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning