Gå til hovedindhold
133

Dette jobopslag er udløbet

Kan du sætte ord på tal og tal på ord?

Kan du bidrage med stærke analytiske kompetencer, økonomisk indsigt og talmæssig flair? Drives du af høj faglighed med en evne til at arbejde selvstændigt i et tværfagligt miljø? Så søger Overenskomstkommissionens sekretariat dig som akademisk medarbejder.

Om jobbet
I 2020 blev en overenskomstkommission nedsat. Kommissionens primære formål er at identificere vejen til at reformere og forenkle det eksisterende overenskomstsystem i Grønland. Til kommissionen er tilknyttet et sekretariat, som understøtter kommissionens arbejde. Her tilbydes et spændende og udfordrende job med en alsidig hverdag i et fagligt miljø, hvor kvaliteten af arbejdet er i højsædet. Du vil få rig mulighed for at udfolde dig både fagligt og personligt, og du vil indgå i et stærkt netværk i og omkring kommissionen. Din primære funktion vil som medarbejder i sekretariatet være at udføre selvstændige økonomiske analyser, som f.eks. forskellige konsekvensberegninger, lønudviklingsanalyser, sammenspillet mellem overenskomsterne og nationaløkonomien m.v.

Dine arbejdsopgaver
Opgaverne vil variere afhængigt af kommissionens behov og vil typisk vedrøre:

 • Identificere behovet for økonomiske analyser til kommissionen
 • Indsamle og bearbejde data
 • Sætte ord på tal – og omvendt
 • Udarbejde økonomiske analyser og konsekvensberegninger på overenskomstområdet
 • Faglig sparring i sekretariatet og med sekretariatets tilknyttede eksperter
 • Bidrage til koordineringen af Overenskomstkommissionens arbejde
 • Bidrage til betjeningen af Overenskomstkommissionen


Vi håber, du kan nikke ja til det meste af nedenstående:

 • Er udpræget selvstændig, drives af nytænkning og tør tænke højt
 • Har relevant samfundsvidenskabelig og afsluttet uddannelse med hovedvægt inden for økonomi
 • Har kendskab til og gerne praktisk erfaring med overenskomstområdet
 • Har viden om det grønlandske samfund, sprog og samfundsforhold
 • Har gode formidlingsevner på skrift såvel som i tale
 • Har en stærk analytisk profil og gerne erfaring med relevante IT-analyseværktøjer
 • Er opsøgende, systematisk og struktureret


Vi tilbyder:

 • Et spændende og ansvarsfuldt job
 • Deltagelse i et skelsættende arbejde for overenskomstområdet
 • En vigtig tværgående og faglig rolle i kommissionens arbejde
 • Høj grad af indflydelse inden for den overordnede målsætning
 • En uformel omgangstone i kommissionen såvel som i departementet


Om os
Sekretariatet er organisatorisk og fysisk placeret i Departementet for Finanser. Tjenestestedet vil derfor være Nuuk. Fagligt referer sekretariatet til kommissionsformanden og næstformanden. Du vil i din dagligdag referere til sekretariatschefen. Vores hovedopgave er betjening og koordinering af kommissionens arbejde. Kommissionens arbejdsområde er nyt og kræver derfor en vis grad af pionerånd i sekretariatet.

Yderligere oplysninger
Nærmere information om stillingen kan fås ved henvendelse til sekretariatschef Rikke Frederiksen på tlf. +299 34 51 19 eller e-mail rifr@nanoq.gl.  
For nærmere oplysninger om Grønlands Selvstyre og Overenskomstkommissionen, se www.naalakkersuisut.gl.

Ansøgning
Ansøgningsfrist den 18. juni 2021 kl. 12:00.
Ansættelsessamtaler afholdes uge 25 med henblik på tiltrædelse den 1. august 2021 eller snarest derefter.
Ansøgning bedes vedlagt CV og komplette eksamenspapirer inkl. karakterudskrifter fra den samlede uddannelse samt relevante referencer.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
Arbejdstiden er 40 timer ugentligt. Der er tale om en tidsbegrænset ansættelsesperiode på seks måneder fra ansættelsestidspunktet, dog med mulighed for forlængelse.

Der vil være mulighed for ansættelse som specialkonsulent eller chefkonsulent for ansøgere med tilstrækkelig relevant erfaring.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning