Gå til hovedindhold
117

Dette jobopslag er udløbet

Kan du gøre den maritime branche i Grønland attraktiv for fremtidens unge? Forstander til Imarsiornermik Ilinniarfik/ Grønlands Maritime Center

Til Imarsiornermik Ilinniarfik / Grønlands Maritime Center søges en ny forstander.

Imarsiornermik Ilinniarfik / Grønlands Maritime Center er en moderne og international uddannelsesinstitution, der uddanner skibsofficerer på skolen i Nuuk og maritime grunduddannelser på skolen i Paamiut.

  • Du skal have erfaring med administration og ledelse fra en større institution eller virksomhed
  • Maritim lederuddannelse med bredt kendskab til det maritime uddannelsesmiljø
  • Det er klart en fordel, hvis du har undervisningserfaring
  • Du besidder en moderne motiverende ledelsesstil med udbredt sans for kommunikation – både med studerende, medarbejdere og erhvervet.  
  • Netværket på plads samt indsigt i grønlandske forhold – kan omstille sig efter det grønlandske samfund og erhvervsbehov, gennem samarbejde med mange lokale aktører.

Skulle du have behov for yderligere oplysninger vedr. stillingen, kan du kontakte Bestyrelsesformand Mike Høegh Mike@masik.gl

Ansættelsesvilkår
Stillingen er for tiden klassificeret/lønfastsat svarende til LR 37.

Lønnen med faste løndele i LR 37 udgør pr. 1. april 2019 månedligt Kr. 55.064 og årligt Kr. 660.772

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning