Gå til hovedindhold
88

Dette jobopslag er udløbet

Jurister til Departementet for Finanser - Genopslag

Vil du være en væsentlig del af det juridiske arbejde i Departementet for Finanser inkl. de dertilhørende styrelser – i tæt samarbejde med ledelsen?

Arbejdet er fedt, fordi jeg får lov til at arbejde med mange forskellige ting, og der er mange muligheder for at udvikle sig fagligt. Hvis man har mod på det, kan man virkelig få lov til at få indflydelse og ansvar for nogle spændende opgaver. Durita (Personalejurist i Økonomi- og Personalestyrelsen)


Er du interesseret i et job, hvor du kan mærke, at du gør en forskel for den grønlandske samfundsøkonomi og vil være med til at løse betydelige og interessante opgaver i din hverdag? Så søger vi lige nu 3-5 dygtige jurister til Departementet for Finanser, herunder Skattestyrelsen og Økonomi- og Personalestyrelsen, som ligger inden for departementets ressortområde.
Vi tilbyder et alsidigt job med bredde i opgaverne og mulighed for faglig udvikling.


Dine personlige kvalifikationer

Vi søger jurister, der er fagligt engagerede og har evnen og lysten til at sætte sig ind i nye sagsområder og tilgå nye opgaver med energi og gåpåmod. Samtidig søger vi dig, som sætter en ære i at levere et solidt fagligt håndværk, og som går struktureret til dine opgaver. Du skal som person være en god holdspiller der ved, at offentlig forvaltning primært er en holdindsats, hvor det at samarbejde på tværs af forskelligheder – både faglige og personlige, er essentielt.

Dine faglige kvalifikationer

 • Du er uddannet cand.jur. eller cand.merc.jur. og har en høj juridisk faglighed.
 • Du har gerne nogle års erfaring, men en dygtig nyuddannet kan også komme i betragtning.
 • Du har gerne kendskab til et eller flere af de fagområder, vi arbejder indenfor, men da vi garanterer god oplæring og sparring, er dette ikke et ultimativt krav.
 • Du har gerne erfaring med offentlig forvaltning og arbejdet i en politisk styret organisation.
 • Du er velformuleret i tale og skrift.
 • Du har gode tekstanalytiske evner, og gerne også en god talforståelse.
 • Det er en fordel, hvis du både taler og skriver grønlandsk, dansk og engelsk.
 • Det er en fordel, hvis du har kendskab til grønlandsk kultur og det grønlandske samfund.


Afdelinger
Vi søger jurister til følgende afdelinger:

 • Departementet for finanser, Juridisk afdeling: hovedopgaverne er her at være sparringspartner for kollegaer og ledelse, deltage i udarbejdelsen af nye og revision af eksisterende love og regler og økonomiske reformer, bl.a. vedrørende skatter og afgifter, fortolkning af love og regler samt bidrage til udarbejdelse af vejledninger på baggrund heraf. Du vil være tæt på den politiske ledelse og skulle bidrage fagligt til det arbejde, som foregår omkring ministeren.
 • Økonomi og Personalestyrelsen, Strategisk indkøb: hvor du bl.a. vil få muligheden for at varetage arbejdsopgaver relateret til udbud, indkøb, leverandørforhandlinger, kontraktindgåelse og -styring, tværgående samarbejde og koordinering, vejledning og rådgivning generelt til enhederne i Selvstyret i forbindelse med udbud og kontrahering.
 • Skattestyrelsen, Ledelsesstaben: hvor du bl.a. vil bistå i juridisk vejledning af kollegaer og ledelse, deltage i udarbejdelse, revision og fortolkninger af love og regler, samt bidrage til udarbejdelse af interne og eksterne vejledninger indenfor bl.a. skatte- og afgiftsret, inddrivelse og forvaltningsret generelt.


Alle tre enheder varetager og understøtter essentielle opgaver for Selvstyret og samfundet som helhed. Fælles for stillingerne er, at der tilbydes mulighed for indflydelse, ansvar og alsidige opgaver samt et godt kollegaskab og sparring.

I alle stillingerne vil en del af dine arbejdsopgaver være at bistå med at udarbejde notater, høringssvar, materiale til Naalakkersuisut (regeringen) og Inatsisartut (parlamentet) m.v. Ligeledes vil du deltage i tværgående projekter internt i departementet, med myndigheder i andre lande og på tværs i centraladministrationen. Stillingerne indebærer også udførelsen af konkret sagsbehandling i højere eller mindre grad.

Angiv venligst i ansøgningen, hvilken enhed du er særligt interesseret i. Det er afgjort muligt at være interesseret i flere enheder – det er vi selv.

Hvis du blive indkaldt til en samtale og efterfølgende fortsætter i ansøgningsforløbet, vil du blive anmodet om en kopi af din straffeattest. Det er et ufravigeligt krav for ansættelse, at du har en ren straffeattest.


Løn og ansættelse
Der vil være mulighed for fast eller tidsbegrænset ansættelse.

For ansøger med de rette dokumenterbare kvalifikationer og relevant erfaring vil der være mulighed for at blive ansat som specialkonsulent.
Personalebolig kan være en mulighed hvilket afklares nærmere i ansættelsesforløbet

Ved spørgsmål til stillingen i Skattestyrelsen kontakt, Kontorchef, Rannvá Clementsen, tlf. (+ 299) 346579

Ved spørgsmål til stillingen i Strategisk indkøb kontakt, Jurist, Christian Ruiz Witting Christiensen, tlf. (+299) 345155

Ved spørgsmål til stillingen i Departementet for finanser kontakt, AC-fuldmægtig juridisk afdeling, Pernille Larsen, tlf. (+299) 346574

Ved spørgsmål om at bo i Grønland kan der rettes telefonisk henvendelse til Afdelingschef, Preben Rasmussen på tlf. (+ 299) 345112.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning