Gå til hovedindhold
125

Dette jobopslag er udløbet

Jurist til overenskomstafdelingen

Vil du være med til at forhandle overenskomstaftaler og håndtere mæglings- og retssager?
Kan du fortolke, forhandle og bidrage til at koncipere overenskomstaftaler? Kan du håndtere en faglig voldgift og arbejdsretlige sager? Så har vi stillingen til dig! Der vil for den rette kandidat være mulighed for ansættelse som specialkonsulent. Stillingen er i Nuuk.

Om stillingen
Overenskomstafdelingen i Økonomi- og Personalestyrelsen vedligeholder og fornyer de eksisterende overenskomstaftaler, som er indgået med en lang række forhandlingsberettigede organisationer i Grønland og Danmark. Aftalerne regulerer de aktuelle løn- og ansættelsesvilkår og har en vis kompleksitet. Det er derfor utroligt vigtigt, at identificere forenklingsmuligheder, og at aftaletekster altid formuleres så entydigt som muligt. I stillingen får du ansvar for løbende at fortolke, forberede og gennemføre overenskomstforhandlinger i et lille team af jurister, økonomer og konsulenter. Du får yderligere ansvar for at håndtere Selvstyrets og kommunernes mæglings- og retssager på hele det offentlige arbejdsmarked i samarbejde med afdelingens chefjurist.

Dine hovedopgaver:

 • Deltage i forhandlinger om fornyelse af aftaler og overenskomster på vegne af det offentlige Grønland
 • Håndering af arbejdsretlige sager
 • Rådgive ledere og kollegaer samt samarbejdspartnere i komplicerede ansættelsesretlige sager
 • Rådgivning og fortolkning i forbindelse med ferieloven, tjenestemandslovgivningen og øvrige love, bekendtgørelser samt cirkulærer inden for det ansættelsesretlige område
 • Udarbejdelse af politiske oplæg
 • Medvirke til forenkling af aftaler og overenskomster.


Du har/er:

 • Cand. jur. med fokus på arbejdsretten, eller har anden relevant uddannelse/erfaring på området
 • Solid erfaring med den individuelle og kollektive arbejdsret, gerne i Grønland
 • Kompetent i smidigt at håndtere relationer og forhandlingssituationer
 • Gode mundtlige og skriftlige formuleringsevner på et højt niveau
 • God talforståelse og forståelse af juridiske/økonomiske risici
 • Meget gerne kendskab til det grønlandske samfund og sprog samt viden om grønlandske samfundsforhold.


Vi tilbyder:

 • Et spændende og ansvarsfuldt job
 • Deltagelse i overenskomstforhandlinger
 • Fleksibelt arbejdsmiljø med eget kontor og tværfaglig sparring
 • Høj grad af indflydelse på dit arbejde
 • En uformel omgangstone og gode kolleger.


Om os
Økonomi- og Personalestyrelsen hører under Departementet for Finanser og er en del af Naalakkersuisut (Landsstyret). Økonomi- og Personalestyrelsen betjener hele centraladministrationen. Overenskomstafdelingen består af en blanding af økonomer, jurister og konsulenter. Udover selve overenskomstforhandlingerne varetager afdelingen også den overordnede fortolkning af gældende overenskomster samt håndtering af tvister i retssystemet. Som organisation og på afdelingsplan vil vi altid søge at udvikle dig som medarbejder.

Du kan læse mere om Økonomi- og Personalestyrelsen og vore værdier her: www.asa.gl

Yderligere oplysninger
Nærmere information om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingschef Frederik Schmidt på tlf. +299 34 66 81, mail fsch@nanoq.gl eller chefkonsulent Michael Würtz tlf. +299 64 22, mail miwu@nanoq.gl

Ansøgning
Ansøgningsfrist den 28.09 2020 kl 12:00.
Ansættelsessamtaler afholdes løbende med henblik på tiltrædelse snarest muligt efter aftale. Ansøgning bedes vedlagt CV og komplette eksamenspapirer inkl. karakterudskrifter fra den samlede uddannelse samt relevante referencer. Der anvendes test i forbindelse med en samtale.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning