Gå til hovedindhold
100

Dette jobopslag er udløbet

Jurist til Departementet for Råstoffer og Arbejdsmarked

Vi vil gerne have dig med til at forme administrationen og reguleringen for Grønlands råstofbranche. Grønland har snart 10 års jubilæum for overtagelsen af råstofområdet fra Danmark. De 10 år har givet stor erfaring, og med positiv dialog fra branchen og øvrige interessenter skal vi revidere rammebetingelserne, så de bliver mere transparente, effektive og konkurrencedygtige.
 
Om Departementet for Råstoffer og Arbejdsmarked
Departementet for Råstoffer og Arbejdsmarked varetager de departementale opgaver vedrørende råstof- og arbejdsmarkedsområdet for Grønlands Selvstyre, herunder lovgivning, forhandling af råstoftilladelser og koordinering af områdernes opgaver også i relation til andre myndigheder.

Om stillingerne
Organisatorisk er stillingerne placeret som en stabsfunktion under departementschefen. Juristernes opgaver vil hovedsageligt relatere sig til råstofområdet. Opgaverne vil bl.a. bestå i at være sparringspartner for de øvrige ansatte i departementet og underliggende enheder samt understøtte afdelingerne på råstofområdet i deres arbejde med administration af minerallicenser. Endvidere vil der være opgaver relateret til samspillet mellem Naalakkersuisut og Inatsisartut (regeringen og folketinget), når de to årlige samlinger foregår. Råstofaktiviteterne er præget af udenlandske interessenter og derfor er et vigtigt mål for departementet at holde sig ajour med relateret udenlandsk lovgivning, hvorfor der hele tiden skal opbygges og kommunikeres med andre landes råstofadministrationer.  


Tingene kan gå hurtigt i vores departement, og man skal derfor være indstillet på en hverdag, hvor der til tider skal handles og tænkes hurtigt. Man skal dog også være klar til at sætte sig ned og skrive lovforslag, hvor der skal tænkes over detaljerne. Der er en uformel tone og stemning i departementet og initiativer bliver værdsat og understøttet.

Arbejdsopgaverne omfatter bl.a.

 • udarbejdelse, udvikling og vedligeholdelse af lovforslag og bekendtgørelser
 • projektansvar og styring ved udarbejdelse eller revision af lovgivning
 • rådgivning og sparring med den øverste ledelse i departementet samt intern juridisk support til de faglige afdelinger
 • sparring ved indgåelse af kontrakter og samarbejdsaftaler
 • forhandlinger af aftaler og tilladelser i forbindelse med råstofprojekter
 • konkret juridisk sagsbehandling

Vi lægger vægt på

 • erfaring med udarbejdelse og revision af lovgivning
 • uddannelse som cand. jur. og solide faglige evner
 • erfaring fra og/eller flair og forståelse for arbejdet i en politisk styret organisation
 • evnen til at favne fagligt bredt og er hurtig til at sætte dig ind i nye problemstillinger
 • evner til at kommunikere både mundtligt og skriftligt på både dansk og engelsk
 • erfaring med at arbejde projektorienteret og selvstændigt
 • stærk ansvarsfølelse for løsning af opgaverne i stabsfunktionen
 • kendskab til grønlandske forhold eller lyst og mod på at sætte dig ind i disse

Man skal være indstillet på en vis rejseaktivitet, som i vidt omfang vil komme til at afhænge af, hvilke områder i departementet man udviser særligt flair for.
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

For ansøgere med flere års dokumenteret erfaring kan der eventuelt foretages ansættelse som specialkonsulent efter forudgående aftale.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Yderligere oplysninger
Hvis du har brug for yderligere oplysninger, kan du kontakte jurist Bo Simmelsgaard, telefon +45 32833851, e-mail: bosd@nanoq.gl.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning