Gå til hovedindhold
107

Dette jobopslag er udløbet

Jurist til Departementet for Finanser

Vi søger en kollega til de mangeartede juridiske opgaver i Departementet for Finanser.
 
Departementet for Finanser har ca. 30 medarbejdere fordelt på 5 afdelinger: Juridisk afdeling, Afdeling for Økonomisk Planlægning, Afdeling for Landsplanlægning, Afdeling for Selvstændighed og Ledelsessekretariatet.
 
Stillingen er placeret i Juridisk afdeling. Juridisk afdeling tæller 3 jurister og en afdelingschef. Vi er på udkig efter en ny jurist til holdet.
 
Afdelingens hovedopgave er at sikre solid juridisk rådgivning internt i departementet samt til underliggende institutioner: Grønlands Statistik, Skattestyrelsen samt Økonomi- og Personalestyrelsen.
 
Vi tilbyder et arbejde i et uformelt og åbent arbejdsmiljø med erfarne og engagerede kolleger. Vi er en arbejdsplads med korte kommandoveje og gode muligheder for sparring og faglig udvikling.
 
Opgaver
Der er tale om en generaliststilling med bred opgaveportefølje, herunder:

 • Sparringspart for kollegaer og ledelse
 • Deltagelse i udarbejdelsen af nye, og revision af eksisterende, love og regler
 • Fortolkning af love og regler på området, samt bidrage til udarbejdelse af vejledninger på baggrund heraf
 • Deltagelse i, og projektstyring af, tværgående projekter internt i departementet, med andre landes myndigheder og på tværs i centraladministrationen
 • Udarbejdelse af notater, høringssvar, materiale til Naalakkersuisut (regeringen) og Inatsisartut (parlamentet) m.v.
 • Konkret sagsbehandling

 
Afhængigt af hvilket fagområde i vores portefølje, du viser særlig interesse og flair for, kan retssager blive en del af dine opgaver, ligesom en midlertidig rokering til vores underliggende institutioner kan komme på tale, hvis du har ønsker om faglig udvikling inden for disse myndigheders fagområder.
 
Om dig

 • Uddannet cand.jur. eller cand.merc.jur.
 • Du har gerne en del års erfaring, men en dygtig nyuddannet tages også i betragtning
 • Gerne erfaring med offentlig forvaltning og arbejdet i en politisk styret organisation
 • Du er velformuleret i tale og skrift
 • Du er god til at kommunikere og samarbejde med mennesker med forskellig baggrund, også med ikke-jurister
 • Du går struktureret til værks, og du nærer en stærk ansvarsfølelse for opgaven
 • Du kan håndtere flere forskelligartede opgaver sideløbende i tæt samarbejde med kollegaer
 • Du kan lide at favne fagligt bredt, og du har mod på at sætte dig ind i nye sagsområder
 • Du har gode tekstanalytiske evner, og det er en fordel, hvis du har en god talforståelse
 • Det er en fordel, hvis du både taler og skriver grønlandsk, dansk og engelsk

Det er en fordel, hvis du har kendskab til grønlandsk kultur og det grønlandske samfund
 
Orlovsmuligheder i Danmark:
Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse ved Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse i Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes ved Grønlands Selvstyre.
 
Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingschef Morten Selvejer, telefon 346528 eller e-mail mws@nanoq.gl.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig 
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning