Gå til hovedindhold
129

Dette jobopslag er udløbet

Jurist søges til arbejdsmarkeds- og udlændingeområdet i Departementet for Råstoffer og Arbejdsmarked

Om stillingen
Departementet søger en jurist til varetagelse af arbejdsmarkedsafdelingens juridiske rådgivning generelt og særligt i forhold til spørgsmål vedrørende udefrakommende arbejdskraft mm. Et særligt fokus vil være at sætte sig ind i lovkomplekset omkring regulering af udefrakommende arbejdskraft og varetage departementets dialog med de danske myndigheder, som har det ressortmæssige ansvar.

Organisatorisk er stillingen placeret under afdelingschefen for arbejdsmarked. Du vil være afdelingens primære jurist og vil have et tæt samarbejde med jurister i råstofafdelingen. Dine opgaver vil hovedsageligt relatere sig til arbejdsmarkeds- og udlændingeområdet, men der vil også være opgaver der relaterer sig til råstofområdet.  

Konkret vil dine opgaver bestå i at være sparringspartner for sagsbehandlere og ledelse i det daglige arbejde med juridisk ekspertise. Derudover vil du deltage i forhandlingerne af kontrakter og aftale med eksterne parter og bistå med udarbejdelse af lovforslag til Inatsisartut.

Tingene kan gå hurtigt i vores departement, og du skal derfor være indstillet på en hverdag, hvor der til tider skal handles og tænkes hurtigt. Du skal dog også være klar til at sætte dig ned og skrive udkast til lovforslag, hvor der skal tænkes over detaljerne i dialog med de relevante parter.

Der er en uformel tone og stemning i departementet og initiativer bliver værdsat og understøttet.
 
Arbejdsopgaverne omfatter bl.a.

 • udarbejdelse, udvikling og vedligeholdelse af lovforslag og bekendtgørelser inden for arbejdsmarkedsområdet
 • projektansvar og -styring ved udarbejdelse eller revision af lovgivning
 • rådgivning og sparring med den øverste ledelse i departementet samt intern juridisk support til de faglige afdelinger
 • sparring ved indgåelse af kontrakter
 • forhandlinger af aftaler og tilladelser
 • konkret juridisk sagsbehandling inden for arbejdsmarkeds- og udlændingeområdet.


Vi lægger vægt på, at du

 • har erfaring med udarbejdelse og revision af lovgivning
 • er uddannet jurist
 • har erfaring fra og forståelse for arbejdet i en politisk styret organisation
 • kan lide at favne fagligt bredt og er hurtig til at sætte dig ind i nye problemstillinger
 • er god til at kommunikere både mundtligt og skriftligt på både dansk og engelsk
 • er god til at arbejde projektorienteret og selvstændigt
 • udviser en stærk ansvarsfølelse for løsning af opgaverne
 • har kendskab til grønlandske forhold eller har lyst og mod på at sætte dig ind i disse


Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

For ansøgere med flere års dokumenteret erfaring kan der eventuelt foretages ansættelse som specialkonsulent efter forudgående aftale.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”. Vi forventer at afholde samtaler straks efter udløb af ansøgningsfristen. Tiltrædelse snarest muligt.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Yderligere oplysninger
Hvis du har brug for yderligere oplysninger, kan du kontakte afdelingschef Janus Munk, telefon +299 346825 / +299 546778, e-mail: jmun@nanoq.gl