Gå til hovedindhold
87

Dette jobopslag er udløbet

Jurist søges til arbejdsmarkeds- og udlændingeområdet

Om stillingen
Departement for Erhverv, Energi, Forskning og Arbejdsmarked søger en jurist til varetagelse af arbejdsmarkedsafdelingens juridiske rådgivning generelt og særligt i forhold til spørgsmål vedrørende udefrakommende arbejdskraft mm. Et særligt fokus vil være at sætte sig ind i lovkomplekset omkring regulering af udefrakommende arbejdskraft og varetage departementets dialog med de danske myndigheder, som har det ressortmæssige ansvar.

Naalakkersuisut er desuden i gang med en række reformtiltag på arbejdsmarkedsområdet med henblik på øget beskæftigelse og effektivisering som juristen vil indgå i og rådgive om. Konkret drejer det sig om reform af de offentlige ydelser, herunder arbejdsmarkedsydelse, beskæftigelsesfradrag og offentlig hjælp. Derudover foretages en række evalueringer af de kommunale jobcentre samt den tidligere beskæftigelsesstrategi, der forventes at medføre lovændringer og tilpasning af rammevilkårene mm.  

Organisatorisk er stillingen placeret under afdelingschefen for arbejdsmarked. Du vil være afdelingens primære jurist og vil have et tæt samarbejde med jurister i departementets stab. Dine opgaver vil hovedsageligt relatere sig til arbejdsmarkeds- og udlændingeområdet.

Konkret vil dine opgaver bestå i at være sparringspartner for sagsbehandlere og ledelse i det daglige arbejde med juridisk ekspertise. Derudover vil du deltage i forhandlingerne af kontrakter og aftale med eksterne parter og bistå med udarbejdelse af lovforslag til Inatsisartut.

Tingene kan gå hurtigt i vores departement, og du skal derfor være indstillet på en hverdag, hvor der til tider skal handles og tænkes hurtigt. Du skal dog også være klar til at sætte dig ned og skrive udkast til lovforslag, hvor der skal tænkes over detaljerne i dialog med de relevante parter.

Der er en uformel tone og stemning i departementet og initiativer bliver værdsat og understøttet.
 
Arbejdsopgaverne omfatter bl.a.

 • udarbejdelse, udvikling og vedligeholdelse af lovforslag og bekendtgørelser inden for arbejdsmarkedsområdet
 • projektansvar og -styring ved udarbejdelse eller revision af lovgivning
 • rådgivning og sparring med den øverste ledelse i departementet samt intern juridisk support til de faglige afdelinger
 • sparring ved indgåelse af kontrakter
 • forhandlinger af aftaler og tilladelser
 • konkret juridisk sagsbehandling inden for arbejdsmarkeds- og udlændingeområdet.

Vi lægger vægt på, at du

 • har erfaring med udarbejdelse og revision af lovgivning
 • er uddannet jurist
 • har erfaring fra og forståelse for arbejdet i en politisk styret organisation
 • kan lide at favne fagligt bredt og er hurtig til at sætte dig ind i nye problemstillinger
 • er god til at kommunikere både mundtligt og skriftligt på både dansk og engelsk
 • er god til at arbejde projektorienteret og selvstændigt
 • udviser en stærk ansvarsfølelse for løsning af opgaverne
 • har kendskab til grønlandske forhold eller har lyst og mod på at sætte dig ind i disse

Yderligere oplysninger
Hvis du har brug for yderligere oplysninger, kan du kontakte afdelingschef Lona Lynge, telefon +299 345624, e-mail: loly@nanoq.gl

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning