Gå til hovedindhold
159

Dette jobopslag er udløbet

Jurist med interesse for ansættelsesretten

Jurist til Personaleafdelingen

Er ansættelsesret noget for dig? Er du god til at rådgive og konfliktløse i
personalespørgsmål? Vil du være med til at forhandle overenskomstaftaler?
Vi har en stilling ledig, hvor du får mulighed for at sidde med sidde med en bred vifte af
opgaver inden for både den individuelle og den kollektive ansættelsesret. Der vil for
den rette erfarne kandidat være mulighed for ansættelse som
specialkonsulent/chefkonsulent. Stillingerne er i Nuuk.


Om stillingen
Overenskomstafdelingen i Økonomi- og Personalestyrelsen rådgiver
centraladministrationen, underliggende enheder og det grønlandske sundhedsvæsen i
personaleretlige spørgsmål og vedligeholder, fortolker og fornyer de eksisterende
overenskomstaftaler på vegne af Selvstyret og de grønlandske kommuner. Aftalerne er
indgået med en lang række forhandlingsberettigede organisationer i Grønland og
Danmark. Aftalerne regulerer de aktuelle løn- og ansættelsesvilkår og har en vis
kompleksitet.

Dine hovedopgaver som jurist inden for overenskomstområdet

 • Rådgivning og fortolkning i forhold til overenskomster,
 • tjenestemandslovgivningen samt øvrige love, bekendtgørelser og cirkulærer inden for det ansættelsesretlige område
 • Forhandlinger om fornyelse af aftaler og overenskomster på vegne af det offentlige Grønland
 • Medvirke til forenkling af aftaler og overenskomster
 • Håndtering af voldgifts- og retssager i samarbejde med husets advokat

Dine hovedopgaver som jurist inden for personalesagsområdet

 • Juridisk rådgivning af ledere i Grønlands Selvstyre om løn- og ansættelsesvilkår
 • Udfærdigelse af ansættelsesretlige skrivelser samt vejledninger og udfærdigelse af retningslinjer på området
 • Udarbejdelse af personalepolitikker
 • Undervisning af medarbejdere og ledere i Grønlands Selvstyre i grundlæggende forvaltningsret og ansættelsesret
 • Varetagelse mæglingsmøder blandt andet i forbindelse med disciplinærsager, fratrædelsesaftaler og uenighed


Der kan efter behov, interesse, kompetence og udviklingsønsker aftales tilpasninger i
opgaverne.

Du har/er:

 • Cand. jur./Cand.merc.jur med fokus på arbejdsretten, eller har anden relevant uddannelse/erfaring på området
 • God til at samarbejde, sparre og dele din viden med kolleger
 • Ikke bange for at tage en udfordring op og følge den til dørs
 • Gode mundtlige og skriftlige formuleringsevner på et højt niveau
 • God talforståelse og forståelse af juridiske/økonomiske risici
 • Meget gerne kendskab til det grønlandske samfund og sprog samt viden om grønlandske samfundsforhold
 • Diplomatisk, serviceminded og venlig af natur

Vi tilbyder:

 • Et spændende og ansvarsfuldt job med personlige og faglige udviklingsmuligheder
 • Fleksibelt arbejdsmiljø og tværfaglig sparring
 • Høj grad af indflydelse på dit arbejde
 • En uformel omgangstone og gode kolleger


Om os
Økonomi- og Personalestyrelsen hører under Departementet for Finanser og er en del
af Naalakkersuisut (Landsstyret). Økonomi- og Personalestyrelsen servicerer hele
centraladministrationen, underliggende enheder og det grønlandske sundhedsvæsen.
Personaleafdelingen består af en blanding af jurister og konsulenter som håndterer det
samlede sagskompleks fra forhandling og fortolkning af overenskomster til den
praktiske håndtering af personalesager.

Du kan læse mere om Økonomi- og Personalestyrelsen og vore værdier her:
www.asa.gl 

Yderligere oplysninger
Nærmere information om stillingen kan fås ved henvendelse til personale- og
forhandlingschef Frederik Schmidt på e-mail fsch@nanoq.gl eller chefjurist Barbara
Svenningsen Østergaard på e-mail baso@nanoq.gl.

Ansøgning
Ansøgningsfrist den 3. juli 2022.
 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning