Gå til hovedindhold
108

Dette jobopslag er udløbet

Jurist eller juridisk specialkonsulent til spændende og udfordrende projektansættelse i Miljøstyrelsen for Råstofområdet

Miljøstyrelsen for Råstofområdet (Miljøstyrelsen) har brug for en skarp, effektiv og resultatorienteret jurist til projektansættelse i forbindelse med udarbejdelse af nye miljølove for råstofområdet og opdatering af miljøregler på råstofområdet i perioden 1. juni 2020 til 1. april 2021.   

Tiltrædelsesdato er senest den 1. juni 2020, gerne tidligere, eller efter aftale.

Om stillingen
Du vil komme til at arbejde sammen med fem medarbejdere i Miljøstyrelsen, som består af en styrelseschef og fire medarbejdere. Du vil derudover samarbejde med medarbejdere i Departementet for Natur og Miljø, medarbejdere i Råstofdepartementet, samt Miljøstyrelsens videnskabelige rådgivere hos Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) og Pinngortitaleriffik, Grønlands Naturinstitut (GN).

Du skal varetage færdiggørelsen og afslutningen af en proces omkring udarbejdelse af to nye miljølove for råstofområdet, opdatering af miljøregler på råstofområdet, samt øvrigt forefaldende juridisk arbejde. Det indebærer blandt andet intern og ekstern koordinering og styring af forhandlingsprocesser, styring af projektaftaler og projektadministration samt kvalitetssikring af juridisk arbejde. Du skal være skarp, kortfattet og velformuleret og kunne navigere i kommunikation på engelsk, grønlandsk og dansk.
Det er vigtigt for os, at du er fagligt velfunderet, grundig og selvstændig - og at du formår at nå resultater og afslutte dine opgaver.

Vi forventer:

  • At du er uddannet jurist gerne med kendskab til miljø og/eller råstofområdet
  • At du har interesse for og faglig indsigt i miljøområdet og råstofområdet i Grønland
  • At du har et indgående kendskab til offentlig forvaltning og offentlig ret
  • At du har lyst og evne til at arbejde selvstændigt og struktureret i et internationalt orienteret miljø
  • At du har en proaktiv og organiseret tilgang til dine opgaver
  • At du har erfaring med at arbejde og skrive på engelsk, da meget af vores kommunikation foregår på engelsk
  • At du har gode IT-kompetencer
  • At du har stærke kommunikationsegenskaber og formår at formidle dit fagområde tydeligt og anerkendende til forskellige målgrupper og på flere sprog


Vi tilbyder
En spændende og vigtig opgave med høj grad af frihed under ansvar. Du får i jobbet gode muligheder for faglig udfordring samt udvikling af dine faglige og personlige kompetencer. Vi lægger i Miljøstyrelsen vægt på sammen at udvikle os til en tydelig, sammenhængende og imødekommende enhed, som bidrager til en effektiv opgavevaretagelse i forvaltningen. Du bliver i stillingen del af en enhed med et stærkt fagligt funderet netværk, hvor der er gode muligheder for ledelsesmæssig og kollegial sparring.

Om rejseaktivitet
Rejseaktivitet i og uden for Grønland må forventes i mindre omfang i forbindelse med projektet, hvorfor det forventes, at man kan tilpasse sin hverdag til den rejseaktivitet, der måtte være.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. For den rette ansøger, med de rette dokumenterbare kompetencer inden for området vil der på baggrund af en konkret vurdering, kunne  ske ansættelse som juridisk specialkonsulent eller chefkonsulent.

Arbejdstiden er 40 timer ugentligt.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Om os - Miljøstyrelsen for Råstofområdet
Miljøstyrelsen for Råstofområdet er en styrelse under Departementet for Natur og Miljø. Miljøstyrelsen foretager vurderinger og træffer afgørelser om miljø-, -natur og klimaforhold på råstofområdet baseret på rådgivning fra en eller flere videnskabelige og uafhængige miljøinstitutioner.  Miljøstyrelsen har flerårige samarbejdsaftaler med Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) under Aarhus Universitet samt Pinngortitaleriffik / Grønlands Naturinstitut (GN). I Miljøstyrelsen stræber vi efter at være tydelige, objektive og anerkendende i enhver sammenhæng. Vi lægger i teamet vægt på et højt fagligt niveau, grundighed, selvstændighed og tillidsskabende kommunikation.

Ansøgningsfrist onsdag den 8. april 2020. Samtaler forventes afholdt løbende.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte styrelseschef Najaaraq Demant-Poort på telefon +299 34 68 38 eller e-mail: nasd@nanoq.gl.

Se mere om råstofområdet på Råstofmyndighedens hjemmeside på www.govmin.gl

Du kan også finde Miljøstyrelsen for Råstofområdet på www.asaa.gl

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning