Gå til hovedindhold
135

Dette jobopslag er udløbet

Juridisk generalist til Grønlands infrastruktur (genopslag)

Sætter du pris på varierede juridiske udfordringer, et arbejde der gør en forskel og et godt arbejdsmiljø? Det kan vi levere i Infrastrukturafdelingen i Departementet for Boliger og Infrastruktur.

Grønlands infrastruktur er i rivende udvikling – og der er travlt i infrastrukturafdelingen. Afdelingens opgaver har meget storpolitisk bevågenhed og nyder offentlighedens og mediernes interesse. Vi bidrager til løsninger, der har stor betydning for hele befolkningens hverdag og for realiseringen af landets fulde vækstpotentiale.

Om jobbet
Vi mangler en jurist til at styrke vores juridiske kompetencer. Aktuelt skal vi have revideret havneloven, teleloven og udarbejdet en ny vejlov, og der skal udarbejdes nye bekendtgørelser. Vores fagmedarbejdere på de enkelte områder kender de faglige målsætninger, men vi mangler dine juridiske kompetencer til at omsætte målsætningerne til lovgivning.

Du vil konkret skulle lave udkast til love og bekendtgørelser i tæt dialog med fagmedarbejderne, så vi sammen sikrer høj kvalitet i arbejdet. Du vil være den eneste jurist i en lille afdeling, så du kan også forvente, at vi beder dig om juridisk sparring hen over skrivebordene, når vi løbende skal fortolke lovgivningen på vores områder.

Om dig
Vi forventer, at du har en juridisk kandidatgrad fra et nordisk universitet. Du er i stand til og trives med at arbejde med forskellige typer juridiske problemstillinger på flere fagområder. Du kan skrive tekster, der både er juridisk korrekte og samtidig forståelige for ikke-jurister, så teksten stadig er korrekt og forståelig, når den er blevet oversat mellem dansk og grønlandsk. Du tager selvstændigt ansvar for at drive dine projekter frem under hensyn til de processer, der eksisterer i departementet. Du har forståelse for at arbejde tæt på det politiske niveau.
 
Det er en fordel, hvis du kender det grønlandske samfund, sprog og kultur, herunder de særlige juridiske forhold i Grønland. Erfaring med lovgivningsarbejde er en fordel, men hvis du ikke har det, vil vi sørge for at du får oplæring i det.

Om os
Afdelingen er opdelt i to kontorer: Martimt kontor som beskæftiger sig med havne og søfart og Aeronautisk Kontor, som beskæftiger sig med lufthavne, luftfart, post, telekommunikation og færdsel. Du vil få opgaver i forhold til begge kontorer.
Begge kontorer har både arbejdsområder, hvor den danske regering har ansvaret og opgaven er at samarbejde med rigsmyndighederne, og arbejdsområder hvor Grønland selv har ansvaret for al lovgivning. Vi har selv ansvaret for havne, lufthavne, post og telekommunikation.

Vi går op i at levere gode og gennemarbejdede resultater. Det giver en travl hverdag, men der er ikke for travlt til, at vi kan hjælpe hinanden og fejre succeserne. Opgaverne prioriteres, så arbejdet kan klares uden overarbejde. Vi lægger i afdelingen vægt på at komme ud og se den virkelighed, som vi arbejder for.

Har du spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål om jobbet, afdelingen, Selvstyret, Nuuk eller andet der er afgørende for, om du vil søge jobbet, så er du velkommen til at kontakte til specialkonsulent Dorte Juul Munch (dojm@nanoq.gl, tlf. +299 34 52 56) eller afdelingschef Kenneth Lund Bøjler (kebo@nanoq.gl, tlf. +299 34 66 56).
DE FORMELLE FORHOLD

Sikkerhedsgodkendelse

For at komme i betragtning til stillingen kræves det, at du kan sikkerhedsgodkendes efter gældende regler. Medsend derfor indledningsvist udskrift af din straffeattest fra kriminalregisteret. Denne kan indhentes hos den lokale politimyndighed eller på: www.politi.gl/bestil-straffeattest/privat-straffeattest.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Dato for tiltrædelse
1. december eller efter aftale.

Arbejdstid
40 timer ugentlig.

Dato for afholdelse af ansættelsessamtaler
Samtaler vil blive afholdt løbende.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, straffeattest samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning