Gå til hovedindhold
114

Dette jobopslag er udløbet

Juridisk forskerkompetence

Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik ved Ilisimatusarfik er begyndt at udvikle jura som et nyt forsknings- og undervisningsområde. Vi leder derfor efter 1 medarbejder til stillingen indenfor det juridiske fagområde svarende til enten professor, lektor, adjunkt eller adjunkt med Ph.d.-forløb.

De første studerende til en ny offentligretlig bachelor i jura er optaget til efteråret 2018.

Stillingen er ledig til besættelse fra 01. maj 2019, eller efter nærmere aftale. Vi ser gerne ansøgninger, hvor ansøger har ønske om deltidsstilling.

Instituttet har i dag uddannelser og forskning inden for samfundsvidenskab, sociale forhold, journalistik og økonomi, som der forventes at man indgår i samarbejde med. I jura vil den forskningsmæssige opgave primært være at udvikle den juridiske forskning af særlig relevans for det grønlandske samfund, med særlig fokus på den grønlandske offentlige ret. Områder der har særlig relevans for det grønlandske samfund begrænser sig ikke til, men kan være: søret, socialret, miljøret, råstofret, international ret og forfatningsret, herunder ikke mindst spørgsmålet om retssikkerhed og opbygningen af en skriftlig og alment tilgængelig retspraksis (domsdatabase).

Ansøgeren skal klart angive, om der søges en stilling som lektor, adjunkt eller som adjunkt med Ph.d.-forløb.

Vi forventer at ansøgere til en stilling som professor/lektor har en solid forskningsbaggrund indenfor områder af særlig relevans for det grønlandske og/eller øvrige Arktis, samt undervisningserfaring.

Ansøgere til stilling som adjunkt har gerne en Ph.d. eller andre publikationer, som dækker områder af særlig relevans for det grønlandske samfund og/eller øvrige Arktis.

Ansøgere til stilling som adjunkt med Ph.d.-forløb, har mindst en juridisk kandidateksamen, gerne med erfaring med undervisning indenfor det juridiske fagområde.

Ved Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, kan undervisningen foregå på dansk, engelsk eller grønlandsk. 

Ansøgningen
Alle ansøgninger skal ud over selve ansøgningsbrevet indeholde følgende:

  • Curriculum Vitae.
  • Dokumentation for eksaminer.
  • Andre relevante faglige bedømmelser.


Ansøgninger til professor/lektor/adjunkt skal yderligere indeholde:

  • Fuldstændig og nummereret publikationsliste, med påkaldte værker til bedømmelse der markeres med *.
  • Ansøgninger til professor/lektor stilling påkaldes max. 8 publikationer, ansøgninger til adjunktstilling påkaldes max. 5 publikationer.
  • Beskrivelse af hidtidig forskning samt skitse til forskningsplan i stillingen.
  • Dokumentation for undervisningskvalifikationer og forskningsformidling.

Ansøgninger til adjunkt med Ph.d. forløb skal yderligere indeholde:

  • Evt. relevante publikationer.
  • Evt. undervisningserfaring.
  • Forslag til projektbeskrivelse for Ph.d. forløb.


Bedømmelse og ansættelsesprocedure
Til bedømmelse af de indkomne ansøgninger nedsættes et fagkyndigt bedømmelsesudvalg efter gældende regler. Ansøgerne vil efter ansøgningsfristens udløb blive orienteret om sammensætningen af bedømmelsesudvalget. Udvalget behandler de indkomne ansøgninger og afgiver indstilling til institutlederen, som prioriterer ansøgningerne efter en samlet vurdering.
Nærmere information om stillingen kan fås ved henvendelse til institutleder: Gestur Hovgaard, +299 38 56 72, eller afdelingsleder Pia Vendelbo, +299 385911.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning