Gå til hovedindhold
158

Dette jobopslag er udløbet

IT-arkivar

Nunatta Allagaateqarfia søger en ny kollega, der vil være med til at udvikle IT-arkiveringsområdet i NKA

 
En stilling som IT-arkivar ved Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu, er ledig til besættelse 1. oktober 2022 eller snarest derefter. Arbejdssted er Nunatta Allagaateqarfia (Grønlands nationalarkiv) i Nuuk.
 
IT-arkivarens hovedområde vil være indsamling af myndighedsdokumentationer der vedrører offentlige myndigheders brug og aflevering af ESDH-systemer. Det er også IT-arkivarens opgave at vurdere, i tæt samarbejde med arkivlederen, hvilken dokumentation der skal bevares fra den offentlige forvaltning og sørge for, at denne dokumentation bliver afleveret til Nunatta Allagaateqarfia.
Denne stilling har fokus på bevaring og aflevering af det digitale forvaltningsmateriale, hvorfor it-kompetencer udover brugerniveau/registreringsniveau er et krav.
 
Dit arbejde som IT-arkivar vil bl.a. omfatte følgende opgaver:

 • At deltage i udviklingen af en strategi for området ’digitale offentlige arkiver’ dvs. alle, i henhold til arkivloven, pligtafleverende myndigheder og institutioner.
 • Bevaringsvurdering af digital forvaltningsdokumentation.
 • Godkendelse af nye it-systemer.
 • Forhandling med offentlige myndigheder og leverandører om aflevering af data og digitale dokumenter fra it-systemer.
 • Sikring af at data og dokumenter fra offentlige myndigheders it-systemer bliver dokumenterede, så de kan bruges igen.
 • Rådgive og vejlede offentlige myndigheder i arkivspørgsmål, bl.a. ved udførelse af tilsyn og besvarelse af løbende henvendelser om arkivspørgsmål, herunder også vedr. digitale arkiver og brugen af ESDH-systemer.
 • Vejledning af myndigheder om bevaring og aflevering til Nunatta Allagaateqarfia.
 • Tilsyn med offentlige myndigheders varetagelse af arkivmæssige hensyn.

Derudover indgår arkivaren på lige fod med de øvrige arkivarer i daglige opgaver såsom besvarelse af rutineforespørgsler fra myndigheder og brugere, og skriftlige forespørgsler om arkivets samlinger og generelle virksomhed.

Vi forudsætter, at du

 • har en indgående viden om grønlandske samfundsforhold
 • har en relevant kandidatgrad
 • er fortrolig med offentlig forvaltning samt samfundsforhold, herunder i særlig grad offentlig digital forvaltning
 • har informationsteknologiske kompetencer
 • er resultatorienteret, har udpræget systematisk sans, er vedholdende samt lyst og evne til sagsbehandling
 • Har kendskab til principperne bag it-arkitektur
 • Har gode kommunikations- og samarbejdsevner
 • Kan formulere sig i skrift og tale på grønlandsk og dansk (gerne også engelsk).

Vi tilbyder

 • En lille, men spændende arbejdsplads med god mulighed for faglig udvikling
 • Selvstændige arbejdsområder men også tæt samarbejde med kolleger på tværs af museum og arkiv, samt andre fagområder
 • Mange bolde i luften - men også tid til fordybelse
 • Et godt fysisk og socialt arbejdsmiljø.

Arkivarens nærmeste overordnede er arkivlederen. 
 
Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og DM eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til arkivleder Vivi Noahsen på tlf. 36 2336.


Ansøgning
Ansøgningen skal være NKA i hænde senest den 1. august 2022.

Arkivet er en afdeling ved Grønlands Nationalmuseum og Arkiv, placeret fysisk i universitets- og forskerparken Ilimmarfik.
Stillingsnormeringen er pt. 4 arkivarer (herunder arkivleder), en fuldmægtig, en registrator og arkivbetjent.
Arkivet udgør Grønlands samlede arkivvæsen og fører tilsyn med og vejleder alle Grønlands offentlige institutioner som også afleverer til arkivet.
Samlingerne, som primært består af offentlige arkiver, består i dag af ca. 6300 hyldemeter fordelt på hovedmagasiner, Bymagasinet og Bygge- og anlægsarkivet.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning