Gå til hovedindhold
88

Dette jobopslag er udløbet

Institutleder til Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab

Institut i fremdrift søger en aktiv og engageret Institutleder med en faglig og ledelsesmæssig stærk profil.

Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab ved Ilisimatusarfik søger en ny institutleder der kan stå i spidsen for den fortsatte udvikling i instituttet og den daglige drift. Institutlederen er samtidig afdelingsleder for afdelingen for Sygepleje.

Instituttet varetager sygeplejerskeuddannelsen, som er en bacheloruddannelse, kliniskvejlederuddannelse og enkelte kurser. I instituttet indgår endvidere Grønlands Center for Sundhedsforskning som er et aktivt center i udvikling.

Instituttet har 7-10 fastansatte, en del adjungerede professorer og tilknyttede forskere. Der er ca. 45-50 bachelorstuderende og 4-6 Ph.d.-studerende.
Du skal kunne agere i et forholdsvis lille Institut/Universitet i vækst, som har internationalt udsyn og stor bevågenhed. Du skal indgå i forskelligartede opgaver. Der er en uformel omgangstone og der er ikke lang fra ide til handling.
 
Institutlederens opgaver
Inatisartutlov nr. 12 af 12. juni 2019 om Ilisimatusarfik fastsætter institutlederens opgaver:
Institutlederen ansætter og afskediger afdelingslederne og instituttets øvrige ansatte.

 • Institutleder varetager i henhold til retningslinjer, der er godkendt af rektor og efter indstilling fra institutrådet, instituttets daglige ledelse, herunder planlægning og fordeling af arbejdsopgaver.

Ansvarsområde
I samarbejde med Institutrådet og institutledelsen er institutlederen ansvarlig for:

 • At afgive indstillinger til rektor og Akademisk Råd om de generelle retningslinjer for forskning og forskningsbaseret uddannelse, studieordninger for uddannelserne, forsøgsordninger vedrørende uddannelserne, nedsættelse af fagkyndige udvalg m.m
 • Instituttets forslag til budget
 • Udarbejde generelle retningslinjer vedrørende studenteroptag, meritoverførsler, tildeling af akademiske grader m.m.
 • Studieledelse, mv.

Kompetenceprofil / Kvalifikationer

 • Sygeplejerske med videreuddannelse som Ph.d. / kandidat i sygepleje eller pædagogik eller tilsvarende.
 • Indgående kendskab til sygeplejerskeuddannelsen nationalt og internationalt
 • Gode analytiske og planlægningsmæssige forudsætninger.
 • Evne til at arbejde fleksibelt i forhold til administrative og akademisk faglige opgaver.
 • Erfaring med tilrettelæggelse af undervisning
 • Erfaring med personale – og studieledelse
 • Interesse for, viden om og erfaring med at igangsætte forsknings- og udviklingsarbejde samt organisering af og opbygning af forsknings- og uddannelsesmiljøer.
 • Grønlandsk autorisation som sygeplejerske

Det vil være en fordel for ansøger at have gode sprogkundskaber i grønlandsk, dansk og engelsk, kendskab til grønlandske forhold og desuden have internationalt udsyn.

Ansættelsesprocedure
Rektor nedsætter et bedømmelsesudvalg som bedømmer kvalifikationer og rådgiver om hvilke kandidater, der skal indkaldes til samtale med rektor.

For yderligere spørgsmål kan Rektor Gitte Adler Reimer kontaktes på mobil +299 520558

Om Ilisimatusarfik.
Ilisimatusarfik – Grønlands Universitet – er et arktisk universitet, der skaber viden og innovation i en region under hastig udvikling.
 
Ilisimatusarfik består af 4 institutter.  

 • Institut for Kultur, Sprog og Historie
 • Institut for Læring med læreruddannelse, videreuddannelse af folkeskolelærere
 • Institut for sygepleje og Sundhedsvidenskab med sygeplejerskeuddannelsen
 • Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik 

Om Fællesadministrationen:
Fællesadministrationen servicerer hele universitetet. Den ledes af universitetsdirektøren. Fællesadministrationen har afdelinger i Ilimmarfik og i Ilinniarfissuaq. Afdelingerne arbejder tæt sammen med de faglige enheder, men arbejder også sammen indbyrdes.
Fællesadministrationens opgaver er: studieadministration, personaleadministration, betjening af bestyrelse og Akademisk Råd samt øvrige servicefunktioner for universitetets ansatte og studerende. Fællesadministrationen står også for bygningsmæssig drift af Ilimmarfik.

Information om Ilisimatusarfik findes på www.uni.gl
 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning