Gå til hovedindhold
176

Dette jobopslag er udløbet

Institutleder til Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik

Institutleder til Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik

Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik, Ilisimatusarfik søger en erfaren og engageret institutleder med en stærk faglig og ledelsesmæssig stærk profil. Stillingen er ledig til besættelse den 1. oktober 2021 eller efter nærmere aftale.

Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, blev oprettet i 1987. Ilisimatusarfik har fire institutter: Institut for Kultur, Sprog og Historie, Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik, Institut for Læring og Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab.

Institutterne omfatter både ph.d., kandidat – og bacheloruddannelser.

Ved Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik er der omkring 40 ansatte og tilknyttede, og vi indgår i forsknings- og undervisningssamarbejde med partnere i Danmark, det øvrige Norden samt i resten af Europa og i Nordamerika.

Institut for Samfund, Økonomi og Journalistisk har 5 uddannelsesretninger og rummer følgende 3 afdelinger:

 • Afdeling for Samfundsvidenskabelige studier,
 • Afdeling for Jura,
 • Afdeling for Journalistik

Institutleder refererer til rektor. Institutlederen kan samtidig være afdelingsleder ved et af instituttets 3 afdelinger

Det forventes at Institutlederen

 • Kan fungere som en samlende leder figur på instituttet og kan træffe beslutninger på baggrund af dialog
 • Er visionær og handlekraftig og have evnerne til at udvikle instituttet frem mod et attraktivt forsknings- og uddannelsesmiljø iht. universitetets strategi
 • Kan lede og samarbejde med afdelingslederne
 • Kan motivere og støtte et engageret medarbejderteam til udvikling og kvalificering
 • Skal sætte sig ind i instituttets uddannelser, studieordninger og forskning, og have indsigt i det grønlandske samfund og besidde et internationalt udsyn, da det er væsentlige faktorer i Ilisimatusarfiks uddannelsesprofiler
 • Skal sikre en effektiv og velfungerende administrativ styring af instituttets aktiviteter
 • Skal prioritere og aktivt bidrage til et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø

Kvalifikationskrav
Den kommende institutleder skal bl.a. kunne dokumentere:

 • Relevant ledelsesmæssig erfaring inden for forskning, uddannelse og samspil med samfundet
 • Anerkendelse som forsker med ph.d. indenfor mindst et af instituttets fagområder samt solid undervisningserfaring
 • Gode samarbejdsevner. Den kommende institutleder skal kunne arbejde fleksibelt i forhold til instituttets daglige opgaver og miljø
 • Erfaring med og indsigt i personaleledelse samt økonomistyring og budgetlægning
 • Om muligt, gode sprogkundskaber i grønlandsk, dansk og engelsk.

Opgaver
Inatsisartutlov nr. 12 af 12. juni 2019 om Ilisimatusarfik fastsætter institutlederens opgaver:

 • Institutlederen ansætter og afskediger instituttets øvrige ansatte bortset fra afdelingsledere.
 • Institutleder varetager i henhold til retningslinjer, der er godkendt af rektor og efter indstilling fra institutrådet, instituttets daglige ledelse, herunder planlægning og fordeling af arbejdsopgaver.

I samarbejde med Institutrådet og institutledelsen er institutlederen ansvarlig for:

 • At afgive indstillinger til rektor og Akademisk Råd om de generelle retningslinjer for forskning og forskningsbaseret uddannelse, studieordninger for uddannelserne, forsøgsordninger vedrørende uddannelserne, nedsættelse af fagkyndige udvalg m.m
 • Instituttets forslag til budget
 • Udarbejde generelle retningslinjer vedrørende studenteroptag, meritoverførsler, tildeling af akademiske grader m.m.
 • Studieledelse, mv.

Ansøgningen
Ansøgningen skal indeholde følgende bilag:
Bilag 1: Curriculum Vitae.
Bilag 2: Dokumentation for eksaminer.
Bilag 3: Publikationsliste.

Kontakt/information:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte rektor Gitte Adler
Reimer på tlf. + 299 385602. Ønsker du yderligere information om Grønlands
Universitet, kan du læse mere på www.uni.gl

Ansættelsesprocedure
Rektor nedsætter et rådgivende udvalg som orienteres om indkomne ansøgninger og som rådgiver om hvilke kandidater der skal indkaldes til samtale.

Om Ilisimatusarfik.
Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet er et arktisk universitet, der skaber viden og
innovation i en region under hastig udvikling.

Ilisimatusarfik består af fire institutter:

 • Institut for Kultur, Sprog og Historie
 • Institut for Læring med læreruddannelse og videreuddannelse af folkeskolelærere
 • Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab med sygeplejerskeuddannelsen
 • Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik

Om Fællesadministrationen:
Fællesadministrationen servicerer hele universitetet. Den ledes af universitetsdirektøren. Fællesadministrationen har afdelinger på Ilimmarfik og Ilinniarfissuaq (seminariet). Afdelingerne arbejder tæt sammen med de faglige enheder, men arbejder også sammen indbyrdes. Fællesadministrationens opgaver er studieadministration, personaleadministration, betjening af bestyrelse og Akademisk Råd samt øvrige servicefunktioner for universitetets ansatte og studerende. Fællesadministrationen står også for den bygningsmæssige drift af Ilimmarfik.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning