Gå til hovedindhold
86

Dette jobopslag er udløbet

Institutleder til Institut for Kultur, Sprog og Historie

Institut for Kultur, Sprog og Historie på llisimatusarfik søger en erfaren og engageret institutleder med en faglig og ledelsesmæssig stærk profil til et velfungerende institut med mange stærke profiler inden for uddannelse og forskning.

Stillingen er ledig til besættelse den 1. august 2021 eller efter aftale.

Institut for Kultur, Sprog og Historie rummer følgende fire uddannelser:

 • Afdeling for Sprog, Litteratur og Medier
 • Afdeling for Kultur- og Samfundshistorie
 • Afdeling for Teologi
 • Afdeling for Oversættelse og Tolkning.


Institutterne omfatter både ph.d., kandidat- og bacheloruddannelser.

På Institut for Kultur, Sprog og Historie er der ansat syv lektorer, to adjunkter, en studielektor, tre studieadjunkter, et antal gæstelærere, emeriti samt ph.d.-studerende.

llisimatusarfik indgår i forsknings- og undervisningssamarbejder med partnere primært i Danmark og i det øvrige Norden samt i resten af Europa og i Nordamerika.

Institutleder refererer til rektor. Institutleder kan samtidig være afdelingsleder på et af instituttets fire afdelinger.

Det forventes, at institutlederen

 • kan fungere som en samlende lederfigur på instituttet og kan træffe beslutninger på baggrund af dialog.
 • er visionær og handlekraftig og har evnerne til at udvikle instituttet til et attraktivt forsknings- og uddannelsesmiljø iht. universitetets strategi.
 • kan lede og samarbejde med afdelingslederne.
 • kan motivere og støtte et engageret medarbejderteam til udvikling og kvalificering.
 • sætter sig ind i instituttets uddannelser, studieordninger og forskning og har indsigt i det grønlandske samfund og besidder et internationalt udsyn, da det er væsentlige faktorer i llisimatusarfiks uddannelsesprofiler.
 • sikrer en effektiv og velfungerende administrativ styring af instituttets aktiviteter.
 • prioriterer og aktivt bidrager til et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø.


Kvalifikationskrav
Den kommende institutleder skal bl.a. kunne dokumentere:

 • relevant ledelsesmæssig erfaring inden for forskning, uddannelse og samspil med samfundet.
 • anerkendelse som forsker som ph.d. eller doktorgrad inden for instituttets fagområder samt undervisningserfaring.
 • gode samarbejdsevner.
 • skal kunne arbejde fleksibelt i forhold til instituttets daglige opgaver og miljø.
 • erfaring med og indsigt i personaleledelse samt økonomistyring og budgetlægning.
 • en fordel, hvis ansøger har gode sprogkundskaber i grønlandsk, dansk og engelsk.


Opgaver
lnatsisartutlov nr. 12 af 12. juni 2019 om llisimatusarfik fastsætter institutlederens opgaver:

 • Institutlederen ansætter og afskediger instituttets øvrige ansatte bortset fra afdelingsledere.
 • Institutleder varetager i henhold til retningslinjer, der er godkendt af rektor og efter indstilling fra institutrådet, instituttets daglige ledelse, herunder planlægning og fordeling af arbejdsopgaver.


I samarbejde med Institutrådet og institutledelsen er institutlederen ansvarlig for:

 • at afgive indstillinger til rektor og Akademisk Råd om de generelle retningslinjer for forskning og forskningsbaseret uddannelse, studieordninger for uddannelserne, forsøgsordninger vedrørende uddannelserne, nedsættelse af fagkyndige udvalg m.m.
 • instituttets forslag til budget.
 • udarbejdelse af generelle retningslinjer vedrørende studenteroptag, meritoverførsler, tildeling af akademiske grader m.m.
 • studieledelse mv.


Ansøgningen
Ansøgningen skal indeholde følgende bilag:
Bilag 1: Curriculum Vitae.
Bilag 2: Dokumentation for eksaminer.
Bilag 3: Publikationsliste.

Kontakt/information:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte rektor Gitte Adler Reimer på tlf. + 299 385602. Ønsker du yderligere information om Grønlands Universitet, kan du læse mere på www.uni.gl

Ansættelsesprocedure
Rektor nedsætter et rådgivende udvalg, som orienteres om indkomne ansøgninger, og som rådgiver om, hvilke kandidater der skal indkaldes til samtale.

Om Ilisimatusarfik.
Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet er et arktisk universitet, der skaber viden og innovation i en region under hastig udvikling.
 
Ilisimatusarfik består af fire institutter.  

 • Institut for Kultur, Sprog og Historie
 • Institut for Læring med læreruddannelse og videreuddannelse af folkeskolelærere
 • Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab med sygeplejerskeuddannelsen
 • Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik 


Om Fællesadministrationen:
Fællesadministrationen servicerer hele universitetet. Den ledes af universitetsdirektøren. Fællesadministrationen har afdelinger på Ilimmarfik og Ilinniarfissuaq (seminariet). Afdelingerne arbejder tæt sammen med de faglige enheder, men arbejder også sammen indbyrdes.
Fællesadministrationens opgaver er studieadministration, personaleadministration, betjening af bestyrelse og Akademisk Råd samt øvrige servicefunktioner for universitetets ansatte og studerende. Fællesadministrationen står også for den bygningsmæssige drift af Ilimmarfik.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning