Gå til hovedindhold
129

Dette jobopslag er udløbet

Indenrigsafdelingen i Formandens Departement søger en engageret jurist

Vi skal have bedre styr på de kommunale vedtægter. Kommunalfuldmagtens grænser skal tydeliggøres. Kompetencen for Tilsynsrådet skal præciseres. Desuden er vi i gang med at forny valgloven. Efter KANUKOKA er nedlagt, yder vi en del rådgivning til kommunerne. Dette er blot nogle af vores aktuelle juridiske opgaver.

Vi har brug for et godt juridisk hoved til at være med til at løse opgaverne. Vi søger derfor en jurist til at indgå i afdelingen, som tæller fire medarbejdere og en afdelingschef.
 
Du skal sammen med dine kollegaer være med til at sikre en god servicering af vores Naalakkersuisoq. Du skal også deltage i sekretariatsbetjening af Tilsynsrådet, Valgnævn, Valgbarhedsnævn samt Den Politiske Koordinationsgruppe, som er et forum for Naalakkersuisut og borgmestrene. Du skal desuden bidrage til den almindelige sagsbehandling samt til løsning af opgaver i øvrigt.
 
Indenrigsafdelingens primære ressortansvar er sektortilsyn med kommunernes styrelsesforhold. Vi aflægger så vidt muligt et årligt tilsynsbesøg i hver kommune. Afdelingen har nær kontakt med kommunerne og andre myndigheder. Desuden deltager afdelingen på forskellige måder i tværoffentligt samarbejde.
 
Afdelingens ansvarsområder omfatter blandt andet:

 • Legalitetstilsyn med styrelsesforhold på alle niveauer i kommunerne.
 • Gennemførelse af valg til Inatsisartut og borgerråd.
 • Sekretariat for Tilsynsrådet.
 • Sekretariat for Valgnævn.
 • Sekretariat for Valgbarhedsnævn.
 • Sekretariat for Den Politiske Koordinationsgruppe

Afdelingen varetager ansvaret for lovgivning om blandt andet:

 • Den kommunale styrelse.
 • Valg til Inatsisartut.
 • Valg til kommunalbestyrelser, lokaludvalg, bygdebestyrelser og menighedsråd.
 • Valg til borgerråd.
 • Tinglysning.
 • Ekspropriation.

Vi tilbyder:

 • En arbejdsplads tæt på den politiske beslutningsproces.
 • Et uformelt arbejdsmiljø med korte kommandoveje og engagerede kolleger.
 • En hverdag, hvor dagene aldrig er ens, og hvor du er med til at præge opgaverne.
 • En mulighed for personlig og faglig udvikling.

 Vi forventer, at du:

 • Har en juridisk uddannelse.
 • Har kendskab til den kommunale verden.
 • Kan arbejde både selvstændigt og i teams.
 • Er god til at formulere dig skriftligt.
 • Har kendskab til forholdene her i landet.
 • Har kendskab til arbejdet i en politisk styret organisation.
 • Kan begå dig på flere sprog, her vil grønlandsk særligt blive foretrukket.

Vi lægger derudover vægt på, at du:

 • Har interesse for at arbejde i et travlt miljø.
 • Har flair for at have mange bolde i luften.
 • Har evner for analyse og strategisk planlægning.
 • Kan strukturere din hverdag alene og sammen med afdelingen.
 • Er initiativrig, kreativ, resultatorienteret og udadvendt.

Tiltrædelse: 1. marts 2019, eller efter aftale.
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig                                                                     
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”. 
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning