Gå til hovedindhold
100

Dette jobopslag er udløbet

Indenrigsafdelingen i Formandens Departement søger en AC-fuldmægtig

Kommunerne ønsker mulighed for frikommuneforsøg, tilsynet med kommunernes styrelsesforhold skal fornyes, valgloven er under revision og vi skal have styrket vores formidling. Der er nok af spændende opgaver at arbejde med i Indenrigsafdelingen.
 
Indenrigsafdelingens hovedområde er overordnet tilsyn med kommunernes styrelsesforhold samt sekretariatsfunktion for en række råd, nævn m.v. Afdelingen har nær kontakt til kommunerne samt andre offentlige myndigheder og deltager i tværoffentlige møder og arbejdsgrupper.
 
Vi har brug for et godt hoved mere, og vi søger derfor en AC-fuldmægtig med en relevant uddannelse. Som medarbejder skal du sammen med de øvrige i afdelingen servicere vores Naalakkersuisoq. Du skal deltage i tilsyn med kommunerne, og du skal bidrage til varetagelse af sekretariatsfunktion for Tilsynsråd, Valgnævn, Valgbarhedsnævn, Den Politiske Koordinationsgruppe med flere. Du skal desuden deltage i den almindelige administrative sagsbehandling samt i løsning af øvrige opgaver.
 
Vi er for tiden fire medarbejdere i afdelingen foruden afdelingschefen.
 
Afdelingens ansvarsområder omfatter blandt andet:

 • Legalitetstilsyn med styrelsesforhold på alle niveauer i kommunerne.
 • Gennemførelse af valg til Inatsisartut, borgerråd m.v.
 • Sekretariat for Tilsynsrådet.
 • Sekretariat for Valgnævn og Valgbarhedsnævn.
 • Sekretariat for Den Politiske Koordinationsgruppe.
 • Sekretariat for ekspropriationsudvalg.

Afdelingen varetager derudover ansvaret for lovgivning om blandt andet

 • Den kommunale styrelse.
 • Valg til Inatsisartut.
 • Valg til kommunalbestyrelser, lokaludvalg, bygdebestyrelser og menighedsråd.
 • Valg til borgerråd.
 • Tinglysning og ekspropriation.

Vi tilbyder

 • Et arbejde, der er tæt på den politiske beslutningsproces.
 • Et uformelt arbejdsmiljø med korte kommandoveje og engagerede kolleger.
 • En hverdag, hvor dagene aldrig er ens.
 • En arbejdsplads, hvor du har mulighed for at præge opgaverne.
 • En mulighed for personlig og faglig udvikling.

Vi forventer, at du har:

 • relevant videregående uddannelse.
 • viden om den kommunale verden.
 • kendskab til forholdene her i landet.
 • erfaring med at arbejde både selvstændigt og i teams.
 • sans for strategisk planlægning.
 • indblik i flere sprog, her vil grønlandsk og dansk særligt blive prioriteret.

 Vi lægger derudover vægt på, at du har:

 • vilje til at tilpasse dig arbejdet i en politisk styret organisation.
 • flair for at formulere dig præcist skriftligt og mundtligt.
 • evne til at planlægge og strukturere din hverdag sammen med dine kollegaer.
 • lyst til at arbejde i et travlt miljø og samtidigt have mange bolde i luften.
 • ønske om at bidrage til godt samarbejde.
 • fokus på at være resultatorienteret, kreativ og udadvendt.

 
Arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.
 
Nærmere oplysninger om afdelingen og stillingen kan indhentes hos afdelingschef Klaus Georg Hansen, telefon: +299 34 51 11, e-mail: kgh1@nanoq.gl.
 
Ansøgningsfrist: 16. august 2019.
 
Tiltrædelse: 1. september 2019, eller efter aftale.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning