Gå til hovedindhold
123

Dette jobopslag er udløbet

HR-chef søges til Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse, Nuuk, Grønland

Vil du sætte retning for vores rekruttering og optimere ansættelsesprocesserne.
Kan du lede og skabe en gennemførlig vision for vores HR-aktiviteter? Og kan du se muligheder i en stilling med stort potentiale og tæt samspil med resten af Det Grønlandske Sundhedsvæsen?

HR området er central i sundhedsvæsenets drift og behovet for en nutidig struktur har givet en større udskiftning. Så ud over en spændende stilling, er den også udfordrende hvor du kommer til at få ansvar for at genopbygge og samle HR området for det Grønlandske Sundhedsvæsen. 

Stillingen er dermed en unik mulighed for at spille en central rolle i en moderne transformation, der fører os endnu bedre ind i fremtiden, og tager vores HR-niveau til nye højder. Du skal derfor både kunne stå i spidsen for strategiske beslutninger og forandringer, som skal implementeres over en længere periode og samtidig være til stede og understøtte de daglige, operationelle HR-opgaver. Det sidste er i høj grad vigtigt for at skabe en god sammenhæng mellem praksis og ideer.

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse er organiseret således, at du er HR-chef for Det Grønlandske Sundhedsvæsen. Sundhedsvæsnet er vidtforgrenet i hele Grønland med ca. 1.400 medarbejdere.  Der foretages årligt ca. 1.400 ansættelser. Som HR-chef får du derfor en helt konkret opgave i at videreudvikle og effektivisere rekruttering samtidig med at du i samarbejde med hele sundhedsvæsenets ledergruppe skal bidrage til at sikre den løbende organisations- og ledelsesudvikling.

Dine helt overordnede opgaver bliver således at fortsætte:

  • Optimering af processer og procedure inden for HR-området
  • Udvikling og tilpasning af rekrutteringsinitiativer
  • Sikre en god onboarding af nye medarbejdere i hele sundhedsvæsenet
  • Overordnet styring og udvikling af personaleområdet
  • Tovholder på overenskomstforhandlinger.

Dine kvalifikationer
At du har en relevant erhvervs- eller videregående uddannelse inden for HR, jura eller lignende. Du har erfaring med og interesse for organisatorisk udvikling og administrative ledelsesfunktioner også gerne fra en politisk ledet organisation. Du brænder for og har gerne erfaring med udvikling af HR og trivselsmålinger og kvalitetsstyring. Du har flair for at ramme et gennemførligt niveau for forandringer. Du har lyst til at arbejde inden for sundhedsområdet.

Din personlighed
Du er af natur positivt indstillet og autentisk, og du formår at motivere medarbejdere og skabe engagement og gejst. Dine kommunikationsevner er særdeles gode, og du har en udadvendt og empatisk fremtoning med en konstruktiv og støttende holdning til din medmennesker.

Vi kan tilbyde dig
Et dynamisk arbejdsmiljø med gode udviklingsmuligheder og chancen for at gøre en forskel i en spændende organisation under forandring. Et job med mulighed for at være med til at udvikle nye aktiviteter og projekter. Spændende udfordringer og muligheden for at blive del af et hold engagerede, inspirerende og innovative kollegaer

Kontakt
Information om stillingen kan indhentes ved styrelseschef Malene M. Nielsen på tlf. (+299) 48 35 01 eller på e-mail: mamn@peqqik.gl

Ansøgningsfrist: 21. august 2019
Ansættelsessamtaler afholdes i uge 35, 2019.

Ansættelsesvilkår
Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning